Tư vấn cá nhân
  • Tư vấn, soạn thảo di chúc;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế;
  • Tư vấn ly hôn, giải quyết tranh chấp tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn;
  • Tư vấn, soạn thảo giao dịch, hợp đồng dân sự (hợp đồng vay, mượn tài sản; hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai, bất động sản…);
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai; tranh chấp phát sinh từ giao dịch, hợp đồng dân sự;
  • Tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính (về việc cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước có hành vi hành chính hay quyết định hành chính trái pháp luật);
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra tổn thất về  tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác).

 

HƯỚNG DẪN SOẠN ĐƠN LY HÔN
PHONG & PARTNERS nêu ra những nội dung cần lưu ý khi soạn đơn ly hôn.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425