Luật sư Đất đai - nhà ở
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục, điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Củng cố hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sao lục tài liệu, hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lập văn bản xác nhận của người làm chứng, người liên quan; xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…);
  • Hoàn thành và nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Tư vấn, soạn văn bản giải trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đại diện và/hoặc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quá trình khiếu nại về việc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đại diện và/hoặc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong việc khởi kiện vụ án ra toà án để yêu cầu giải quyết trong trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại tỉnh Bình Định.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TẠI CẦN THƠ
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại Cần Thơ.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TỈNH ĐỒNG NAI
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại tỉnh Đồng Nai.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TỈNH GIA LAI
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại tỉnh Gia Lai.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TẠI HÀ NỘI
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại Hà Nội.
LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ TẠI HUẾ
Đô thị hóa là điều cần thiết của một quốc gia đang phát triển và trong tiến trình ấy, không thể không nói đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, khi những lợi ích của các bên không hài hòa, việc xảy ra tranh chấp là tất yếu. Với kinh nghiệm tư vấn, đại diện và bảo vệ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về giải tỏa, đền bù tại Huế.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/