Luật sư Doanh nghiệp
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện;
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo, hiệu chỉnh bộ quy chuẩn quản lý lao động, quản lý nội bộ doanh nghiệp;
  • Tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng trong sản xuất, kinh doanh (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại…);
  • Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo hộ quyền tác giả.

 

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP QUẢNG NAM
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những nguy cơ rủi ro liên quan đến pháp lý có thể gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp. Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp Quảng Nam – Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến những vấn đề pháp lý phức tạp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo nền tảng pháp lý vững chắc, và sự phát triển ổn định của Quý doanh nghiệp, Luật sư doanh nghiệp Quảng Nam gửi đến bạn đọc bài viết sau đây để làm rõ vai trò, sự cần thiết của Luật sư doanh nghiệp cũng như những hạn chế nếu doanh nghiệp không có Luật sư doanh nghiệp.
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP GIA LAI
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những nguy cơ rủi ro liên quan đến pháp lý có thể gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp. Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp Gia Lai – Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến những vấn đề pháp lý phức tạp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP QUẢNG NGÃI
Trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp vừa là hạt nhân vừa là động lực của nền kinh tế. Một doanh nghiệp phát triển ổn định là yếu tổ góp phần cho sự tăng trưởng của nền kinh tế của một quốc gia góp phần nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống người dân. Hiểu được tầm quan trọng đó của từng doanh nghiệp Luật sự doanh nghiệp Quảng Ngãi – Văn phòng luật sư Phong & Partners luôn coi trọng việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc hoàn thiện dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp. Để khách hàng có thể hiểu rõ về các dịch vụ tư vấn pháp lý Luật sư doanh nghiệp Quảng Ngãi xin gửi đến các bạn đọc bài viết dưới đây.
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì ngoài việc dựa vào vai trò chỉ đạo của người điều hành công ty thì còn phải dựa vào các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc trong quá trình thành lập cũng như thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tất cả các nguồn lực cốt lõi như nguồn nhân lưc, tài chính, cở sở hạ tầng,... đều được xây dựng và buộc bởi pháp lý. Để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ cho các nguồn lực của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải dựa trên các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật đó.Luật sư doanh nghiệp Bình Định – Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến những vấn đề pháp lý phức tạp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cụ thể thông qua bài viết dưới đây.
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN
Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi, ngoài việc hướng đến lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải chuẩn bị cho mình một đối tác tư vấn pháp lý am hiểu trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với chuyên môn cao cùng với việc liên tục cập nhập, nắm bắt và dự đoán trước những thay đổi về pháp luật, kinh tế và chính trị Luật sư doanh nghiệp Phú Yên – Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ đem đến cho các doanh nghiệp sự an tâm trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp Phú Yên gửi đến bạn đọc bài viết sau đây để giúp các doanh nghiệp có cách nhìn khách quan hơn, rõ ràng hơn về vai trò, sự cần thiết của luật sư doanh nghiệp.
LUẬT SƯ TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Huy động vốn là một hoạt động nhằm làm tăng số vốn của doanh nghiệp. Đây quyền và là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết của hầu hết doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cụ thể phương thức để doanh nghiệp huy động vốn tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425