Luật sư Ngân hàng
  • Tư vấn pháp lý cho cá nhân và tổ chức trong quan hệ thế chấp, vay vốn… với ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác;
  • Đại diện giải quyết các vấn đề phát sinh giữa cá nhân và tổ chức thế chấp, vay vốn… với ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức với ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
  • Bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng nói riêng và các tổ chức tín dụng nói chung;
LUẬT SƯ NGÂN HÀNG
Nếu như nhiều năm trước đây, nói đến ngân hàng, người dân có độ tin cậy nhất định. Khi giao dịch với ngân hàng, người dân và doanh nghiệp đặt trọn niềm tin bởi suy nghĩ rằng ngân hàng là của Nhà nước; bởi hoạt động của ngân hàng được giám sát chặt chẽ bởi Nhà nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thực tế chỉ ra rằng có rất nhiều tranh chấp phát sinh liên quan đến ngân hàng; trong đó, nhiều tranh chấp xuất phát từ lỗi của ngân hàng. Nếu Quý Khách hàng cần Luật sư ngân hàng để tư vấn trước và trong khi xúc tiến các giao dịch với ngân hàng hay để giải quyết các tranh chấp phát sinh với ngân hàng, vui lòng xem bài viết đây.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/