Luật sư tranh tụng
  • Đại diện khách hàng thương lượng, hòa giải; làm trung gian hòa giải trước khi tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
  • Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tranh tụng tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
  • Đại diện khách hàng tiến hành việc yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp và tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự trong vụ án hình sự;
  • Đại diện khách hàng yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành bản án, quyết định của tòa án hoặc trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố về các tội liên quan đến chức vụ; các tội liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh thương mại; các tội liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, và các tội khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
  • Bào chữa cho bị can, bị cáo bị khởi tố, truy tố và xét xử về các tội liên quan đến chức vụ; các tội liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh thương mại; các tội liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, và các tội khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

 

 

 

 

 

LUẬT SƯ HÌNH SỰ TỈNH QUẢNG NAM
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ của nhà nước để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, trong đời sống hằng ngày, giữa phạm tội và không phạm tội lại có ranh giới rất mong manh, có những trường hợp vì người dân không hiểu rõ quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự. Khi đó, Luật sư hình sự tỉnh Quảng Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp cá nhân, pháp nhân xác định được hành vi của mình có cấu thành tội phạm hay không, nếu cấu thành thì cấu thành tội danh gì, chế tài xử phạt như thế nào và hướng xử lý để được giảm nhẹ hình phạt nhằm mục địch duy nhất là bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của thân chủ theo quy định pháp luật. Đội ngũ Luật sư hình sự tỉnh Quảng Nam với bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết thành công nhiều vụ án hình sự sẽ hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng thông qua bài viết sau đây.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ GIA LAI
Pháp luật hình sự là một ngành luật có tầm ảnh hưởng quan trọng và hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân, là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước trong hoạt động đấu tranh chống và phòng chống tội phạm, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội bình yên, công bằng, dân chủ. Đồng thời pháp luật hình sự còn là một phạm trù rất lớn liên quan đến tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử hình sự… Khi có liên quan đến tội phạm hình sự, Luật sư hình sự Gia Lai đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những người tham gia tố tụng, góp phần vào việc giải quyết các vụ án được khách quan, đúng pháp luật, với mục đích và nhiệm vụ nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của bi can, bị cáo, người bị tố cáo, người bị hại... theo quy định pháp luật. Đội ngũ Luật sư hình sự Gia Lai với bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết thành công nhiều vụ án hình sự sẽ hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng thông qua bài viết sau đây.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ BÌNH ĐỊNH
Luật sư có vai trò rất quan trọng trong vụ án hình sự, góp phần giải quyết các vụ án được khách quan, đúng pháp luật từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Luật sư hình sự Bình Định tiếp nhận thực hiện các yêu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan đế vấn đế pháp lý hình sự, yêu cầu mời, thuê luật sư hình sự và cử luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan cũng như bào chữa cho bị can, bị can để giúp họ có thể giảm nhẹ được hình phạt cũng như tránh khỏi trường hợp bị xét xử oan sai. Để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu bài viết về Luật sư hình sự Bình Định dưới đây
LUẬT SƯ HÌNH SỰ QUẢNG NGÃI
Luật sư hình sự tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định pháp luật có liên quan đến hình sự. Điển hình như các quy định về các giai đoạn khởi tố, điều tra, xét xử và một số thủ tục thi hình án hình sự, quyền và nghĩa vụ người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tố tụng hình sự. Luật sư hình sự Quảng Ngãi tham gia vào bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân tổ chức liên quan đến hoạt động Tố tụng hình sự, bị can, bị cáo, người bị hại. Với kỹ năng và chuyên môn của mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng thông qua bài viết sau đây.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ PHÚ YÊN
Pháp luật hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và các hình phạt áp dụng cho những tội phạm đó. Những vụ án hình sự luôn mang tính chất phức tạp, khó khăn và trải qua rất nhiều giai đoạn vì tính chất, diễn biến và hậu quả mà nó mang lại rất lớn. Dù là ai, bị can, bị cáo, bị hại,... thì họ đều muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vì vậy Luật sự hình sư Phú Yên sẽ đóng vai trò là người tư vấn, người đại diện tham gia tố tụng để đảm bảo quyền và lợi ích của những đối tượng trên.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ KHÁNH HÒA
Hiện nay, đa số trong các vụ án hình sự khách hàng đều mong muốn tìm một Luật sư chuyên về bào chữa từ giai đoạn điều tra, truy tố... và hướng dẫn bạn lấy lời khai, đem lại lợi ích tốt nhất đến với khách hàng trong các vụ án hình sự. Đây là một quan hệ pháp luật rất phức tạp và cần phải dành nhiều thời gian để giải quyết. Vì vậy, việc có mặt luật sư tư vấn ngay từ giai đoạn đầu tiên của vụ án hình sự sẽ giúp cho khách hàng có thể nhìn nhận rõ ràng hơn về các quy định của pháp luật hình sự và các bước cần chuẩn bị để có thể giải quyết các vụ án hình sự trên. Đội ngũ Luật sư hình sự quận Khánh Hòa với bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết thành công nhiều vụ án hình sự sẽ hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng thông qua bài viết sau đây.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425