Luật sư Hình sự

 

 • Bào chữa cho bị can, bị cáo bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử trong vụ án hình sự;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố trong vụ án hình sự;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố giác, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tin báo về nguồn tin tội phạm, bị hại, đương sự trong vụ án hình sự;
 • Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tranh tụng tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
 • Đại diện khách hàng thương lượng, hòa giải; làm trung gian hòa giải trước khi tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài;
 • Đại diện khách hàng tiến hành việc yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp và tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Đại diện khách hàng yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành bản án, quyết định của tòa án hoặc trọng tài đã có hiệu lực pháp luật.

 

LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN QUẾ SƠN, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Quế Sơn với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN PHÚ NINH, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Phú Ninh với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Núi Thành với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Tiên Phước với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN NAM TRÀ MY, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Nam Trà My với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.
LUẬT SƯ HÌNH SỰ HUYỆN ĐẠI LỘC, QUẢNG NAM
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự huyện Đại Lộc với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/