Đào tạo pháp lý

1. Chương trình đào tạo

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp;
  Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh;
 • Pháp luật dành cho cán bộ tín dụng;
 • Pháp lý trong kinh doanh bất động sản;
 • Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và giải quyết tranh chấp hợp đồng ngoại thương;
 • Kỹ năng đàm phán, giao kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Kỹ năng đàm phán, giao kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa;
 • Kỹ năng đàm phán, giao kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp;
 • Pháp luật đấu thầu và hợp đồng trong đầu tư, xây dựng;
 • Kỹ năng nghiên cứu, giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề về lao động trong doanh nghiệp;
 • Pháp luật doanh nghiệp;
 • Trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp và CEO;
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong cơ quan nhà nước;
 • Nghiệp vụ thu hồi công nợ.

2. Phương thức đào tạo

 • Đào tạo Inhouse (đào tạo dành riêng cho một doanh nghiệp);
 • Đào tạo Public (đào tạo rộng rãi);
 • Đào tạo E-learning (đào tạo trực tuyến).

        

 

 

 

TỐI ƯU HÓA HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH - SOẠN THẢO, HIỆU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Với phương châm “ngăn ngừa rủi ro pháp lý hơn giải quyết vấn đề pháp lý”, Phong & Partners thiết kế Khóa đào tạo In-house “Tối ưu hóa hợp đồng trong kinh doanh - Soạn thảo, hiệu chỉnh và giải quyết tranh chấp” dành riêng cho doanh nghiệp
 KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE: BÍ QUYẾT THU HỒI NỢ THÀNH CÔNG
Thông tin về khóa đào tạo: Bí quyết thu hồi nợ thành công.
PHÁP LUẬT DÀNH CHO NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh đặc thù, lấy tiền tệ làm đối tượng kinh doanh trực tiếp, sản phẩm mang tính dịch vụ, gắn liền với phân phối và sử dụng vốn. Trong đó, cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng, thỏa mãn nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/