Luật sư Doanh nghiệp
TÁI CẤU TRÚC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NỘI BỘ
Trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng biến đổi, quy luật đào thải cũng hiện diện thường xuyên và khắc nghiệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải luôn trong tâm thế chủ động về mọi mặt: tư duy, sự thích nghi, sự đổi mới. Với tư duy không ngừng thay đổi để phát triển, một khi nhận thấy sự bất hợp lý nào đó trong các mắt xích của bộ máy, nhất là cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ, doanh nghiệp buộc phải cải tổ, phải sắp xếp lại. Đó cũng chính nội dung về tái cấu trúc doanh nghiệp mà Phong & Partners muốn chia sẻ sau đây.

I.   Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ doanh nghiệp là gì?

Đó là sự liên kết của những con người nhằm thực hiện các mục tiêu mong đợi của chủ sở hữu. Trong đó, tái cơ cấu tổ chức là quá trình xem xét, cơ cấu lại, tái bố trí cấu trúc, bộ phận và nhân sự nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp của tổ chức trong tương quan với các mục tiêu chiến lược và những thay đổi trên thị trường.

Tái cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, giảm chi phí và tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân sự. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp bắt kịp những thay đổi trên thị trường và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

 

II.   Khi nào cần tái cấu trúc và quản lý nội bộ doanh nghiệp?

Thứ nhất, khi cơ cấu tổ chức không phù hợp với doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức là xương sống của bất cứ doanh nghiệp nào, là nền tảng giúp doanh nghiệp đi đến thành công. Một tổ chức được cấu trúc hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp quản trị công việc một cách hệ thống, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược tương lai. Ngược lại, cơ cấu tổ chức không hợp lý sẽ cản trở hoặc hút cạn tiềm lực của chính doanh nghiệp đó. Bởi vậy, để lựa chọn được một cơ cấu tổ chức phù hợp với doanh nghiệp, đòi hỏi nhà quản lý phải có tầm nhìn sâu rộng, hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực hoạt động của chính doanh nghiệp mình và thị trường ngành nghề.

Thứ hai, khi cần đáp ứng sự biến động của thị trường

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thời gian qua đã có những đột phá mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều biến chuyển mới trong thời gian tới. Do vậy, đòi hỏi những tổ chức/doanh nghiệp phải thay đổi, nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe với thị trường hoặc doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn khủng hoảng do nền kinh tế biến động. Từ đó, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp hiện nay. Điều này đáp ứng và phù hợp với khả năng và tình hình phát triển của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Thứ ba, khi hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp đã lỗi thời

Sự trì trệ, cồng kềnh, chồng chéo, chậm trễ, thiếu hợp tác, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của tổ chức, làm tăng chi phí, sự bất mãn của khách hàng, uy tín thương hiệu bị suy thoái, doanh nghiệp mất vị thế cạnh tranh; hay khi có những biểu hiện như tỷ lệ nhân viên thôi việc cao, mất thị phần, doanh số bình quân đầu người suy giảm... Khi có những biểu hiện năng lực tổ chức suy giảm như trên, thì việc tái cơ cấu là cần thiết.

Như vậy, cần phải xem xét những yếu tố nào khi xây dựng mô hình tổ chức và quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp?

1.   Loại hình doanh nghiệp (về hình thức pháp lý của doanh nghiệp)

Chuyển đổi doanh nghiệp được thực hiện giữa những loại hình doanh nghiệp mà pháp luật đã có quy định về thủ tục chuyển đổi. Xuất phát từ nhu cầu chuyển đổi cũng như mục đích, yêu cầu quản lý của nhà nước đối với hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp, phạm vi và các hình thức chuyển đổi này được xác định theo pháp luật hiện hành và có thể thay đổi theo hướng ngày càng được mở rộng.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, có thể chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp sau:

(1)  Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên;

(2)  Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên;

(3)  Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên;

(4)  Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần;

(5)  Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần;

(6)  Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên;

(7)  Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên;

(8)  Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Tuy nhiên, trên thực tế, các hình thức thay đổi ở mục (6), (7), (8) thường hiếm khi xảy ra.

2.   Chức năng quản lý nội bộ doanh nghiệp

 • Xác định mục tiêu
 • Lập kế hoạch
 • Tổ chức thực hiện
 • Phối hợp thực hiện
 • Kiểm soát

Thông qua việc quản lý nội bộ, nhà quản lý có thể nhìn nhận được thiếu sót trong hệ thống tổ chức, từ đó điều chỉnh cơ cấu lại bộ máy quản lý. Việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh để quản lý rủi ro và ngăn ngừa những hoạt động tiêu cực của doanh nghiệp.

Khi tái cơ cấu nội bộ, kết quả mà doanh nghiệp mong muốn đạt được sẽ là

 • Có được bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt để giảm thiểu chi phí doanh nghiệp;
 • Năng lực đội ngũ nhân sự được phát triển, đáp ứng yêu cầu công việc cao hơn;
 • Có hệ thống chính sách và công cụ quản trị phù hợp và chuyên nghiệp;
 • Năng lực của đội ngũ quản lý lãnh đạo được phát triển theo yêu cầu;
 • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường;
 • Thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Được chuyển giao và nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo tổ chức.

 

III.   Tư vấn tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phong & Partners sẽ cung cấp những dịch vụ pháp lý về tái cấu trúc tổ chức và quản lý nội bộ doanh nghiệp như sau:

1.   Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp

 • Tư vấn về điều kiện chuyển đổi theo từng doanh nghiệp;
 • Tư vấn về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, ưu và nhược điểm của từng loại hình khác nhau;
 • Tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi loại hình công ty;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty;
 • Thay mặt quý doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khắc dấu, công bố mẫu dấu công ty mới;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ nội bộ công ty sau khi chuyển đổi;
 • Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật.

2.   Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc quản lý nội bộ doanh nghiệp

 • Tư vấn xây dựng bộ máy quản lý nội bộ tối ưu cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn đào tạo pháp lý đội ngũ nhân sự doanh nghiệp.

Việc cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp trong tình hình hiện nay có phải là bước đột phá hay không? Điều này tùy thuộc vào chính sự lựa chọn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tư duy nhạy bén, hành động nhanh, quyết tâm cao để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển mới.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề tái cấu trúc tổ chức và quản lý doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com

Luật sư Doanh nghiệp
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

info@phong-partners.com

https://www.whatsapp.com/

viber

https://www.viber.com/