ĐẤT CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG?
Được đăng vào 10:01 Ngày 29/12/2022
Ông Lê Thanh H hỏi: “Tôi muốn mua đất của ông T để xây nhà, lô đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên hiện nay nhà nước đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa có quyết định thu hồi và phương án bồi thường. Vậy tôi nhận chuyển nhượng lô đất trên từ ông T có được không?”

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phong & Partners, với vấn đề pháp lý của bạn, Phong & Partners có những trao đổi như sau.

 

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013

 Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

 Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau đây:

đ) Về chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp,  đất rừng sản xuất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước  

Không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với các khu vực đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

 

2. Phân tích, đánh giá

  • Theo Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013, đất trong phạm vi thu hồi theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Trong trường hợp của ông T, mặc dù lô đất trên đã có thông báo về việc thu hồi đất nhưng chưa có quyết định thu hồi đất nên ông T vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, tức là được chuyển nhượng cho người khác. Do đó, ông H có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông T.
  • Theo Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là một trong những trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, sau khi nhận chuyển nhượng lô đất trên từ ông T, ông H sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Ngoài ra, theo Điểm đ Khoản 1 Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2010, trường hợp đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước thì không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ khi có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, đối với đất không phải là đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất chuyên trồng lúa nước, ông H vẫn được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đất đó đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa có quyết định thu hồi. Tuy nhiên, ông H cần lưu ý là ông sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng.

 

Trên đây là các thông tin tư vấn của Phong & Partners liên quan đến vấn đề pháp lý của Quý khách dựa trên cơ sở tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan. Nếu cần hiểu rõ và cụ thể hơn, quý khách có thể gửi email, điện thoại hoặc đến văn phòng để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ luật sư của Phong & Partners.

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/