M&A, Chuyển nhượng dự án
  • Tìm kiếm, đánh giá và giới thiệu đối tác mục tiêu;
  • Nghiên cứu, đánh giá tình trạng pháp lý của đối tác; tư vấn quy trình thực hiện và xúc tiến thương vụ;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng M&A, hợp đồng chuyển nhượng dự án;
  • Tham gia công tác bàn giao và hoàn thiện thủ tục bàn giao;
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thương vụ M&A, Chuyển nhượng dự án.

LUẬT SƯ CHUYÊN TƯ VẤN  MUA BÁN DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Một doanh nghiệp đang trên bờ vực thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản hoặc đơn giản là có tiềm lực nhỏ hơn đối diện với một cá nhân hoặc doanh nghiệp khác có tiềm lực tài chính mạnh muốn mở rộng thị trường thì lúc này, “mua bán doanh nghiệp” có thể xảy ra. Vậy, mua bán doanh nghiệp là gì? Luật sư chuyên tư vấn mua bán doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.
HỒ SƠ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư dự án có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho một nhà đầu tư khác. Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục như thế nào? Văn phòng luật sư Phong & Partners tư vấn về hồ sơ, điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư như dưới đây.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425