Luật sư cho cá nhân
HƯỚNG DẪN SOẠN ĐƠN LY HÔN
PHONG & PARTNERS nêu ra những nội dung cần lưu ý khi soạn đơn ly hôn.

 

  • Hình thức đơn ly hôn

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 không bắt buộc đơn ly hôn phải theo mẫu quy định. Do đó, đơn ly hôn viết tay hay đánh máy thì đều được Toà án chấp nhận nếu đảm bảo những nội dung pháp luật quy định. Về cơ bản, nội dung của đơn ly hôn phải đảm bảo những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Tên Toà án nhận đơn ly hôn;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người làm đơn/khởi kiện;

- Tên, địa chỉ của những người liên quan;

- Những vấn đề cần yêu cầu Toà án giải quyết.

 

  • Thông tin của đơn ly hôn

​- Phần thông tin cơ bản của đơn;

- Phần con chung;

- Phần tài sản chung;

- Phần nợ chung.

================

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 - 0905102405

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/

Luật sư cho cá nhân
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/