Luật sư cho cá nhân
LUẬT SƯ GIỎI TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Lĩnh vực thừa kế là lĩnh vực khá rộng và phức tạp. Trên thực tế, người dân chưa nắm hết các quy định pháp luật liên quan nên thực hiện định đoạt, chia di sản thừa kế chưa đúng quy định, dẫn đến nhiều hệ lụy tranh chấp xảy ra trong nội bộ gia đình, gây mất đoàn kết tình cảm gia đình. Nắm bắt được nhu cầu đó, Văn phòng luật sư Phong & Partners – Chi nhánh Liên Chiểu sẽ giúp Quý Khách hàng giải đáp hết mọi thắc mắc và giải quyết các tranh chấp về thừa kế đang gặp phải trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cùng tìm hiểu dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế tại quận Liên Chiểu qua bài viết dưới đây.

1. Pháp luật về thừa kế là gì?

Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết sang cho người còn sống. Pháp luật quy định 02 (hai) trường hợp thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, trong đó:

 • Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.
 • Thừa kế theo pháp luật: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp (i) không có di chúc; (ii) di chúc không hợp pháp; (iii) những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; (iv) những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Luật sư của Phong & Partners tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế tại quận Liên Chiểu.

a. Phong & Partners tư vấn pháp luật về thừa kế tại quận Liên Chiểu

 • Luật sư tư vấn về lập di chúc, cụ thể:
  • Tư vấn về hình thức di chúc, nội dung di chúc và điều kiện để lập di chúc; Tư vấn về thủ tục lập di chúc đối với tài sản riêng hoặc đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng để có bản di chúc hợp pháp;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản của người lập di chúc đề đảm bảo quyền định đoạt tài sản của người lập di chúc đúng pháp luật;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến lập di chúc đối với tài sản có tính đặc thù chịu sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác…;
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc lập di chúc;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến việc lập di chúc.
 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thừa kế, cụ thể:
  • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
  • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
  • Tư vấn xác định di sản thừa kế;
  • Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
  • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
  • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
  • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
  • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
  • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
  • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
  • Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
  • Tư vấn về thủ tục phân chia di sản thừa kế
  • Tư vấn chia di sản thừa kế trong các trường hợp có nhiều di chúc, di chúc chỉ quyết định 01 phần tài sản, di chúc bị hư hỏng, các trường hợp tranh chấp thừa kế kéo dài…;
  • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
  • Tư vấn các quy định liên quan khác về thừa kế.
 • Luật sư tư vấn quy định về thừa kế theo di chúc, cụ thể:
  • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
  • Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế, phần di sản để tặng cho, thờ cúng;
  • Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
  • Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
  • Tư vấn về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
  • Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
  • Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
  • Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
  • Tư vấn thủ tục công bố di chúc;
  • Tư vấn giải thích nội dung di chúc;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan về thừa kế theo di chúc.
 • Luật sư tư vấn về thừa kế theo pháp luật, cụ thể:
  • Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
  • Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
  • Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
  • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
  • Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan về thừa kế theo pháp luật.
 • Luật sư tư vấn về tranh chấp thừa kế theo di chúc và pháp luật, cụ thể:
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan;
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế bằng hoà giải, thương lượng;
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế bằng việc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc tranh chấp thừa kế theo di chúc và pháp luật.

b. Luật sư soạn thảo văn bản liên quan về thừa kế tại quận Liên Chiểu

 • Soạn thảo Di chúc trên cơ sở ý nguyện của người lập di chúc;
 • Soạn thảo các văn bản gửi cho các đồng thừa kế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để yêu cầu phối hợp trong quá trình giải quyết việc chia di sản thừa kế;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn trình bày ý kiến và văn bản liên quan khi thực hiện thủ tục khởi kiện ra Toà án các cấp có thẩm quyền để yêu cầu chia di sản thừa kế;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án để thi hành Bản án có hiệu lực pháp luật;
 • Soạn thảo đơn kiến nghị, khiếu nại khi cần thiết;
 • Soạn thảo văn bản ý kiến pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc.

c. Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về thừa kế tại quận Liên Chiểu

 • Đại diện và/hoặc cùng Khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng đối với các đồng thừa kế trong việc chia thừa kế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp phát sinh;
 • Đại diện Khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để yêu cầu phối hợp trong quá trình giải quyết việc chia di sản thừa kế;
 • Đại diện cho Khách hàng thực hiện khiếu nại, kiến nghị để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp thừa kế;
 • Đại diện/tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong vụ án về thừa kế tại các cấp Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan tổ chức hữu quan khác;
 • Đại diện cho Khách hàng tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

 

3. Nhờ Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp về thừa kế có quan trọng không?

Hơn ai hết, chúng ta đều hiểu rõ “TÌNH CẢM GIA ĐÌNH” là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý hơn bất cứ thứ gì khác. Gia đình là nơi ta được người thân bao bọc, che chở hết lòng yêu thương, giúp đỡ khi ta gặp khó khăn chẳng lành. Chỉ có gia đình những người sẵn sàng vì ta, họ cũng là những người luôn lo lắng cho ta và dang tay chào đón, tha thứ vô điều kiện cho ta với tất cả mọi lỗi lầm. Ông cha ta có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” chính là để chỉ tình cảm máu mủ ruột thịt thì lúc nào cũng quý trọng hơn người xa lạ. Do đó, chúng ta nên xem trọng người thân của mình, không nên vì chút lợi danh, tiền bạc mà gây ra xung đột, từ bỏ những người thân ruột thịt của mình rồi đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng đó. Vậy nên, việc nhờ Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp về thừa kế là hết sức quan trọng.

 “Phong &Partners” đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế cho rất nhiều người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Với triết lý hoạt động “Tôn công lý – Trọng thiện chí”, Chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ pháp lý bằng phương pháp dung hòa xung đột mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Không chỉ là trách nhiệm công việc, Chúng tôi luôn cân nhắc giải quyết các vấn đề của Khách hàng một cách tốt nhất đảm bảo về mặt lý lẫn mặt tình. Đặc biệt, khi giải quyết những vụ việc trong lĩnh vực thừa kế, Chúng tôi luôn đặt vị trí của mình vào tình thế của khách hàng, đề cao giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình, luôn ưu tiên giải quyết mọi sự việc tranh chấp bằng sự thiện chí để giữ hoà khí và mối quan hệ tốt đẹp của gia đình, đồng thời hạn chế đến mức thấp thất những mâu thuẫn, bất đồng có thể xảy ra. “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” là giá trị mà Phong & Partners đặt lên hàng đầu, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng với sự chuyên nghiệp – tận tâm và tận tình là mục tiêu hàng đầu của Phong & Partners.

Quý Khách hàng cần tìm đến Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp về thừa kế tại quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng, Phong & Partners sẵn sàng hỗ trợ. Xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các cách thức sau:

 •  Liên hệ qua Hotline: 0901.955.099 - LUẬT SƯ ĐẶNG VĂN VƯƠNG
 •  Đến trực tiếp tại địa chỉ: 21 TRƯƠNG VĂN ĐA, P. HÒA KHÁNH NAM, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

Trên đây là những nội dung về dịch vụ Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp về thừa kế mà Văn Phòng Luật sư Phong & Partners cung cấp đến Quý Khách hàng.

Luật sư cho cá nhân
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/