Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn điều kiện, lựa chọn hình thức, địa điểm đầu tư; chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách thuế, pháp luật về lao động;
  • Tư vấn, lập dự án đầu tư và tiến hành các thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh của từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TẠI VIỆT NAM
Qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31), chúng ta thấy rằng văn hóa thể dục thể thao đang ngày càng được chú trọng và hưởng ứng mạnh mẽ. Điển hình là các hoạt động thể thao như bóng đá, thể hình, điền kinh… Cũng qua đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy tiềm năng kinh doanh loại hình dịch vụ này tại Việt Nam, tuy nhiên, họ vẫn còn đang loay hoay về quy trình, thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao tại Việt Nam.Trong bài viết này, Phong & Partners sẽ giới thiệu trình tự, thủ tục, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp về kinh doanh dịch vụ thể thao tại Việt Nam như sau:
ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP
Ngày nay, thuật ngữ PPP đã trở nên phổ biến rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, thậm chí đã được luật hóa thành Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư năm 2020. Đó là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP (Public Private Partnership – đối tác công tư) nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.
CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020
Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay khá đa dạng với rất nhiều hình thức đầu tư khác nhau nhờ vào các chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mặc dù vẫn còn một số vướng mắc cần được tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ. Theo đó, nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm; riêng đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (227 ngành nghề được quy định tại Phụ lục IV- Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh của từng ngành nghề đó theo quy định pháp luật.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425