Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn điều kiện, lựa chọn hình thức, địa điểm đầu tư; chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách thuế, pháp luật về lao động;
  • Tư vấn, lập dự án đầu tư và tiến hành các thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh của từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG  HỢP TÁC KINH DOANH
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đang được phổ biến trên thị trường đầu tư Việt Nam đối với cả nhà đầu tư (NĐT) trong và ngoài nước bởi tính tiện lợi, linh hoạt và nhanh chóng. Để hoạt động đầu tư diễn ra an toàn và thuận lợi, hợp đồng BCC cần phải đảm bảo về mặt pháp lý cũng như hiệu lực thi hành. Do đó, NĐT có xu hướng thuê Luật sư tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh để giải quyết vấn đề này.
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là điều kiện NĐTNN phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ
Đầu tư vào doanh nghiệp đã thành lập (dưới đây gọi là “Doanh nghiệp mục tiêu”) thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp đó cũng là một hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) hiện nay thường lựa chọn để đầu tư vào Việt Nam. NĐTNN có thể đầu tư vào một doanh nghiệp đã thành lập thông qua các hình thức sau:
ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải tuân theo các quy định sau:
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Tại Việt Nam, các ưu đãi được dành cho cả các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh và tại các khu vực địa lý nhất định.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425