Luật sư Doanh nghiệp
DỊCH VỤ KIỂM SOÁT RỦI RO PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 

KIỂM SOÁT RỦI RO PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chứa đựng rất nhiều rủi ro như: rủi ro cạnh tranh, rủi ro tín dụng, rủi ro pháp lý, rủi ro giá cả, rủi ro thương hiệu… Khi có một rủi ro nào đó xảy ra thì xem như doanh nghiệp rơi vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, một bộ phận doanh nghiệp ít quan tâm đến việc kiểm soát rủi ro, nhất là rủi ro pháp lý. Chỉ khi có vấn đề pháp lý phát sinh, rủi ro ập đến thì doanh nghiệp mới quan tâm để xử lý. Ông bà ta có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, điều này đúng với cả việc phòng rủi ro pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp.

Để kiểm soát rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, Phong & Partners xin giới thiệu 4 gói dịch vụ gồm: Kiểm soát rủi ro quan hệ hợp đồng, Kiểm soát rủi ro công nợ, Kiểm soát rủi ro quan hệ lao động, Kiểm soát rủi ro quan hệ nội bộ.

 

I. KIỂM SOÁT RỦI RO QUAN HỆ HỢP ĐỒNG

           

 1. Tập huấn cho nhân sự của doanh nghiệp về “Kỹ năng soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng”.
 2. Hiệu chỉnh, soạn thảo các hợp đồng mẫu cho doanh nghiệp:
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá;
 • Hợp đồng ngoại thương;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng thầu phụ;
 • Các hợp đồng chuyên biệt khác của doanh nghiệp.
 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý quan trọng trong một số hợp đồng:
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá nội địa;
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế;
 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa;
 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển quốc tế;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản (nhà xưởng, máy móc thiết bị…).
 • Các hợp đồng bảo hiểm chuyên biệt khác của doanh nghiệp.

 

 

II. KIỂM SOÁT RỦI RO THU HỒI CÔNG NỢ

 

 1. Tập huấn cho nhân sự của doanh nghiệp về “Nghiệp vụ thu hồi công nợ thành công”;
 2. Xây dựng quy trình thu hồi công nợ cho doanh nghiệp;
 3. Soạn thảo các văn bản cần thiết trong công tác thu hồi công nợ;
 4. Đại diện cho doanh nghiệp thu hồi các khoản nợ xấu.

 

III. KIỂM SOÁT RỦI RO QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 1. Tập huấn cho nhân sự của doanh nghiệp về “Pháp luật lao động”.
 2. Hiệu chỉnh, soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhân sự:
 • Nội quy lao động;
 • Thoả ước lao động tập thể;
 • Quy chế lương – thưởng;
 • Hợp đồng thử việc;
 • Hợp đồng lao động;
 • Hợp đồng đào tạo;
 • Cam kết bảo mật thông tin;
 • Hợp đồng trách nhiệm tài sản;
 • Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc;
 • Quy chế an toàn vệ sinh lao động;
 • Quy chế thi đua – khen thưởng.
 1. Hiệu chỉnh, soạn thảo văn bản liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động:
 • Biên bản vi phạm nội quy lao động;
 • Thông báo về việc họp xử lý kỷ luật lao động;
 • Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động;
 • Quyết định sa thải;
 • Thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động;

 

 

IV. KIỂM SOÁT RỦI RO QUAN HỆ NỘI BỘ

 

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quan hệ nội bộ doanh nghiệp.
 2. Tập huấn cho nhân sự của doanh nghiệp về “Kỹ năng soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp”.
 3. Hiệu chỉnh, soạn thảo bộ văn bản quản trị nội bộ doanh nghiệp:
 • Điều lệ công ty;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của các phòng, ban, trung tâm;
 • Quy chế quản trị nội bộ;
 • Quy chế tài chính;
 • Hệ thống mẫu văn bản quản trị điều hành (Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Công văn, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình).

 

 

===========================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGÔ HOÀI PHONG

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 – 0905102425

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/ 

 

 

 

 

Luật sư Doanh nghiệp
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/