HỎI ĐÁP
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Công ty DL hỏi: Vì dịch Covid-19, công ty chúng tôi thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động đối với một số người lao động tại công ty. Sau khi tình hình ổn định, công ty chúng tôi đã gửi thông báo đi làm lại đến người lao động đến nay đã hơn 01 tháng nhưng người lao động vẫn chưa quay lại công ty. Như vậy, công ty tôi có được chấm dứt hợp đồng không và phải chi trả các khoản phí bồi thường không?
03/11/2022 - LAO ĐỘNG
LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA PHỤ NỮ  TRONG THỜI GIAN NUÔI CON NHỎ?
Chị Phan Thanh Tuyền hỏi: Tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Do tính chất công việc nên tôi nghỉ 3 tháng rồi đi làm lại, trong quá trình đi làm lại thì tôi làm 6h/ngày (tức là 3h buổi sáng và 3h buổi chiều). Vậy, Luật sư cho biết: Tôi có được tính lương 60 phút của chế độ nuôi con nhỏ không? Hay là phải làm đủ 7h/ngày mới được nghỉ 60 phút và hưởng lương phần đó. Cảm ơn Luật sư.
12/04/2022 - LAO ĐỘNG
DOANH NGHIỆP CÓ CẦN ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHÔNG?
Chị Nguyễn Thị Thanh H hỏi: Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu ký hợp đồng lao động với chú A và chú A đang được hưởng lương hưu. Vậy doanh nghiệp tôi có phải đóng bảo hiểm cho chú A nữa không?
04/04/2022 - LAO ĐỘNG
NGƯỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT HỘI BUỘC HAY KHÔNG?
Bạn Phạm Thùy Dung - Đà Nẵng hỏi: Hiện tại, em vừa tốt nghiệp đại học có và có đi xin việc tại một công ty du lịch thì họ bảo là phải thử việc hai tháng. Sau khi hết thời gian thử việc, nếu như làm tốt thì sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức. Luật sư cho em hỏi nếu đi thử việc như vậy thì có cần ký hợp đồng nào liên quan đến vấn đề thử việc không? Có được đóng bảo hiểm không?
07/03/2022 - LAO ĐỘNG
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI LÝ DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Anh Nguyễn Quang Bình trú tại quận Thanh Khê hỏi: “Em ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm từ tháng 07/2020. Ngày 25/2/2021, em nộp đơn xin nghỉ việc (bắt đầu nghỉ từ 30/03/2021) nhưng không được duyệt với lý do em chưa làm đủ thời hạn trong hợp đồng lao động. Phòng nhân sự lấy lý do này nên không ký bảng lương cuối tháng này của em. Xin hỏi luật sư việc làm của Công ty có đúng không? Em có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và nhận được lương?”
13/03/2021 - LAO ĐỘNG
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO KHÔNG?
Bạn Nguyễn Nhật Cường trú tại quận Hải Châu hỏi: “Tôi đã ký kết hợp đồng thử việc có thời hạn 02 tháng tại một công ty tư nhân. Trong tháng đầu tiên, công ty đưa tôi đi đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đề cập về chi phí đào tạo. Khi kết thúc khóa đào tạo, tôi trở về Đà Nẵng và vì cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này nên tôi chấm dứt thời hạn thử việc sau khi tiếp tục làm việc thêm 15 ngày. Biết được điều này, công ty đã yêu cầu tôi hoàn trả chi phí đào tạo. Do đó, tôi muốn hỏi luật sư: Việc chấm dứt thời hạn thử việc trong trường hợp này của tôi có phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí chấm dứt hợp đồng và chi phí đào tạo không? Sau khi nghỉ việc, tôi có thể nhận 15 ngày lương của tháng thứ hai tôi đã làm không?
12/03/2021 - LAO ĐỘNG

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425