CÓ ĐƯỢC CHIA THỪA KẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP HAY KHÔNG?
Được đăng vào 06:17 Ngày 03/08/2021
Khi tài sản là nhà, đất đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng nhưng không may, người đứng tên trên tài sản đó qua đời thì những người thừa kế phải xử lý thế nào? Họ có được chia di sản thừa kế đối với tài sản đang thế chấp này không? Hãy cùng Phong & Partners tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

1.   Quyền thừa kế, quyền chia di sản thừa kế đang thế chấp

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống và tài sản để lại được gọi là di sản. Thời điểm mở thừa kế cũng chính là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. Đối với tài sản đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng, pháp luật không có quy định hạn chế hoặc cấm việc chia thừa kế.

 

2.   Thừa kế quyền sử dụng nhà, đất đang thế chấp tại ngân hàng như thế nào?

Trường hợp người đứng tên tài sản chết khi tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng thì không nhất định là phải chấm dứt hợp đồng thế chấp bởi theo Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng chỉ chấm dứt trong trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chết mà hợp đồng đó phải do chính cá nhân đó thực hiện.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Như vậy, những người thừa kế muốn chia di sản là tài sản đang thế chấp thì sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với hợp đồng thế chấp do người chết để lại. Cụ thể là, họ sẽ phải tiếp tục thực hiện việc trả tiền nợ gốc và lãi vay của hợp đồng thế chấp cho đến khi đáo hạn hoặc có thể trả hết khoản nợ gốc và lãi trước hạn để được giải chấp. Sau đó, những người thừa kế có quyền thực hiện các thủ tục chia di sản thừa kế hoặc yêu cầu tòa án phân chia di sản thừa kế nếu không thỏa thuận được về việc phân chia.

 

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/