HỢP TÁC GIỮA KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ PHONG & PARTNERS
Được đăng vào 07:20 Ngày 26/09/2022
Ngày 23/9/2022, Phong & Partners vinh dự ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, triển khai các dự án đa dạng phi lợi nhuận nhằm tạo môi trường học tập, trau dồi kiến thức, sân chơi chuyên nghiệp mang tính ứng dụng thực tế cho sinh viên, khơi dậy niềm đam mê nghề luật của sinh viên.

 

Đại diện của Khoa Luật và Phong & Partners ký kết thỏa thuận

 

Thỏa thuận hợp tác là sự hiện thực hóa mong muốn của Phong & Partners trong hoạt động nghề nghiệp, đó là: Thực hiện trách nhiệm của thế hệ đi trước với thế hệ trẻ; góp phần nâng cao nghiệp vụ cho những người đang làm công tác pháp lý tại các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp.

 

Tin rằng, với mối quan hệ hợp tác nghiêm túc đã được hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết, các dự án sắp tới sẽ thành công, hữu ích và mang lại những giá trị tích cực cho xã hội.

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/