TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI GIAO DỊCH DO MỘT BÊN VỢ HOẶC CHỒNG XÁC LẬP THỰC HIỆN
Được đăng vào 08:11 Ngày 10/11/2021
Đối với các giao dịch dân sự của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, không phải giao dịch nào cũng do cả hai bên thực hiện. Do đó, vấn đề pháp lý đặt ra là vợ hoặc chồng có phải cùng chịu trách nhiệm về tài sản đối với những giao dịch do bên còn lại xác lập thực hiện hay không? Nhiều quan điểm cho rằng nếu vợ hoặc chồng xác lập thực hiện giao dịch thì chỉ người đó phải chịu trách nhiệm đối với giao dịch của mình. Bên cạnh đó, có cũng có quan điểm cho rằng vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm đối với giao dịch do một bên xác lập thực hiện. Vậy với những giao dịch này thì trách nhiệm vợ chồng cụ thể như thế nào? Phong & Partners sẽ giải đáp những thắc mắc cho bạn đọc cụ thể như dưới đây.

1.   Giao dịch do một bên vợ hoặc chồng xác lập thực hiện được hiểu như thế nào?

Giao dịch do một bên vợ hoặc chồng xác lập thực hiện được hiểu là việc vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch mà người còn lại không tham gia hoăc không được biết. Trong trường hợp này, tùy thuộc vào mục đích và đối tượng của việc thực hiện giao dịch, vợ chồng phải chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật.

 

2.   Trách nhiệm riêng của vợ hoặc chồng đối với giao dịch do một bên vợ hoặc chồng xác lập thực hiện

Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm về những giao dịch do mình xác lập thực hiện đối với những trường hợp cụ thể sau đây:

 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện mà không vì nhu cầu của gia đình;
 • Nghĩa vụ của một bên do vợ, chồng đang thực hiện mà trước khi kết hôn;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

 

3.   Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với giao dịch do một bên vợ hoặc chồng xác lập thực hiện

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình và Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Dân sự thì vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên xác lập, thực hiện trong những trường hợp sau:

 • Các giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nhu cầu thiết yếu được hiểu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.
 • Các giao dịch phù hợp với quy định đại diện trong các trường hợp sau:
  • Vợ, chồng có văn bản ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện giao dịch.
  • Vợ, chồng đại diện cho nhau xác lập, thực hiện giao dịch vì lợi ích của người vợ hoặc chồng được đại diện khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.
  • Vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc vợ hoặc chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó.
  • Vợ hoặc chồng đã công nhận giao dịch của một bên nhân danh mình xác lập, thực hiện.
  • Vợ hoặc chồng biết giao dịch của một bên nhân danh mình xác lập, thực hiện mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng còn có các nghĩa vụ chung về tài sản trong các trường hợp:

 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, không phải bất cứ trường hợp nào vợ chồng đều liên đới chịu trách nhiệm đối với giao dịch do một bên vợ hoặc chồng xác lập thực hiện, mà chỉ có các giao dịch giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc giao dịch phù hợp với quy định đại diện thì mới phát sinh trách nhiệm liên đới vợ chồng. Còn các giao dịch phát sinh từ việc chấm dứt, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng; giao dịch do một bên xác lập, thực hiện mà không vì nhu cầu của gia đình; nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng thì người xác lập giao dịch phải tự chịu trách nhiệm.

 

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/