TRÁCH NHIỆM TRẢ NỢ KHI LY HÔN
Được đăng vào 11:28 Ngày 01/02/2021
Khi quyết định đi đến ly hôn, vấn đề mà bất cứ vợ, chồng nào cũng luôn quan tâm đó là quyền nuôi con, việc phân chia tài sản, đặc biệt là vấn đề giải quyết các khoản nợ. Bằng những kinh nghiệm thực tế, Văn phòng Luật sư Phong & Partners tư vấn một số quy định pháp luật cũng như quan điểm của chúng tôi về trách nhiệm trả các khoản nợ của vợ, chồng khi ly hôn.

Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ, chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện trong trường hợp các giao dịch đó nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình; xuất phát từ việc đại diện pháp luật giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh; hoặc trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung chỉ ghi tên vợ hoặc chồng. Ngoài ra, vợ, chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các giao dịch được xem là nghĩa vụ chung đối với tài sản của vợ chồng theo quy định cụ thể tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

“1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Bên cạnh đó, Điều 60 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 còn quy định: “Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.” Theo đó, đối với các khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân, sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn còn phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc trả khoản nợ đó cho người thức ba (chủ nợ).

 

Tags: Trách nhiệm trả nợ khi ly hôn, nghĩa vụ trả nợ khi ly hôn, chia tài sản khi ly hôn.

===========================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGÔ HOÀI PHONG

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 – 0905102425

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/ 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/