DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CẮT GIẢM NHÂN SỰ VỚI LÝ DO THIÊN TAI KHÔNG?
Được đăng vào 08:43 Ngày 29/12/2022
Bạn Huy (Quảng Ngãi) hỏi: Tôi là giám đốc 1 công ty ở Quãng Ngãi. Tháng vừa qua do tình hình mưa bão lớn dẫn đến hư hỏng nặng các thiết bị máy móc sản xuất nên công ty tôi không đáp ứng được năng suất sản xuất như trước. Nay, tôi muốn cắt giảm nhân sự để đảm bảo chi phí cũng như phù hợp với tình hình sản xuất công ty hiện tại có được không? Nếu cắt giảm nhân sự có cần báo trước cho nhân sự không? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Phong & Partners. Sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan, chúng tôi có những trao đổi sau về vấn đề pháp lý của bạn như sau.

 

1.Quy định pháp luật:

Bộ luật Lao động 2019

“Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

[…]

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;”.

[…]

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

 

2.Giải thích, kết luận:

- Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động:

  • Theo quy định pháp luật, khi thiên tai xảy ra dẫn đến thiết bị máy móc bị hư hỏng, tình hình sản xuất kinh doanh bị giảm, thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nếu đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục nhưng không được.
  • Đối chiếu với trường hợp này, để anh Huy có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động thì phải xem xét anh Huy đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục hậu quả chưa, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nào, kết quả ra sao... Một số biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp của anh Huy như: sửa chữa máy móc nhưng không được; mua mới máy móc cũng không được vì công ty kinh tế khó khăn; đã có chuyển người lao động sang làm công việc khác hoặc đã có cho người lao động tạm ngừng việc nhưng vẫn không thể khôi phục lại sản xuất như bình thường…
  • Chỉ khi anh Huy đã áp dụng các biện pháp khắc phục phù hợp, hợp lý với thực tiễn, tình hình Công ty thì Công ty anh Huy mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019. Ngược lại, nếu anh Huy chưa tìm mọi biện pháp khắc phục hậu quả mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động chỉ khi mới xảy ra sự kiện máy móc hư hỏng thì điều này là trái với quy định của pháp luật.

- Về nghĩa vụ thông báo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động

  • Khi xảy ra việc cắt giảm nhân sự dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty bắt buộc phải thông báo cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì người sử dụng lao động phải thông báo ít nhất 45 ngày; ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
  • Thời hạn này được pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng có đủ thời gian để chủ động sắp xếp tìm công việc mới, đảm bảo cuộc sống của bản thân, người sử dụng lao động cũng có thời gian kế hoạch để điều chỉnh tái cấu trúc lại doanh nghiệp cũng như quy mô sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Phong & Partners liên quan đến vấn đề pháp lý của bạn trên cơ sở tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan. Nếu cần hiểu rõ và cụ thể hơn, bạn có thể gửi email, điện thoại hoặc đến văn phòng để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ luật sư của Phong & Partners.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: [email protected]

Web: https://phong-partners.com

 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/