GIÁ ĐẤT BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC ĐẤT NÔNG NGHIỆP?
Được đăng vào 11:35 Ngày 10/03/2021
Bà Ngô Thùy Chi có câu hỏi như sau: Tôi đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 400m2 từ năm 1990, nguồn gốc đất là đất nông nghiệp, do tôi mua của ông Ba năm 1989 có xác nhận của UBND xã. Năm 1992, tôi xây dựng nhà để ở. Đến nay, UBND huyện ra quyết định thu hồi 100m2 đất của nhà tôi để làm đường. Tuy nhiên, tôi chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở. Tôi không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp bởi vì khu đất này gia đình tôi đã sử dụng để làm nhà ở ổn định từ năm 1992 đến hiện tại. Luật sư cho tôi hỏi việc bồi thường diện tích đất bị thu hồi cho gia đình tôi theo giá đất nông nghiệp có đúng không?

Văn phòng Luật sư Phong & Partners tư vấn cho như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, bà có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nguồn gốc là đất nông nghiệp vào thời điểm năm 1989, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Năm 1992, gia đình bà đã dựng nhà để ở, nhưng việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là sử dụng đất không đúng mục đích Nhà nước giao đất. Theo quy định Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013, việc này được xem là vi phạm pháp luật về đất đai. Việc xây dựng nhà ở trên đất này chỉ có thể thực hiện sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

UBND huyện thu hồi đất và bồi thường cho bà theo giá đất nông nghiệp là có căn cứ. Đồng thời, Luật Đất đai 2013 quy định việc xác định loại đất sẽ dựa trên một trong các căn cứ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... Như vậy, việc bồi thường đất dựa vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà đang đứng tên sử dụng là đất nông nghiệp là đúng theo quy định của pháp luật.

Về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, do gia đình bà đang là người sử dụng đất hợp pháp nên được hưởng bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại như sau:

  • Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật Đất đai 2013 và diện tích đất do được nhận thừa kế;
  • Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai 2013 thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
  • Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, theo Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Như vậy, khi UBND huyện thu hồi đất nông nghiệp của gia đình bà thì phải bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng cho gia đình bà. Nếu không có đất để bồi thường thì UBND phải bồi thường bằng tiền. Do đó khi UBND huyện thu hồi 100m2 đất nông nghiệp thì gia đình bà được bồi thường về diện tích đất nông nghiệp. Đối với ngôi nhà trên đất, như phân tích ở trên, việc xây dựng này là không đúng quy định pháp luật nên khi bồi thường nhà nước sẽ không thực hiện bồi thường tài sản trên đất. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, Nhà nước có thể hỗ trợ cho gia đình bà đến 80% giá trị của căn nhà.

Nếu cần hiểu rõ và cụ thể hơn, vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Phong & Partners qua email hoặc điện thoại để được đội ngũ luật sư tư vấn hỗ trợ.

 

 

===========================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGÔ HOÀI PHONG

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 – 0905102425

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/ 

 

Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/