CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Được đăng vào 06:22 Ngày 03/11/2022
Công ty DL hỏi: Vì dịch Covid-19, công ty chúng tôi thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động đối với một số người lao động tại công ty. Sau khi tình hình ổn định, công ty chúng tôi đã gửi thông báo đi làm lại đến người lao động đến nay đã hơn 01 tháng nhưng người lao động vẫn chưa quay lại công ty. Như vậy, công ty tôi có được chấm dứt hợp đồng không và phải chi trả các khoản phí bồi thường không?

Cảm ơn công ty  đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Phong & Partners, với câu hỏi của Quý công ty, chúng tôi có những trao đổi về vấn đề pháp lý của bạn như sau:

I. Công ty bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian tạm hoãn hợp đồng

1. Căn cứ pháp lý

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

...

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

  • 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
  •  

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.”

2. Phân tích

Trường hợp của công ty bạn, căn cứ Điều 30 BLLĐ 2019, công ty và người lao động thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động là phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 31 BLLĐ 2019, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng thì công ty bạn phải nhận người lao động trở lại làm việc. Đối với trường hợp khi công ty bạn đã gửi thông báo đến người lao động về việc đi làm lại sau thời gian tạm hoãn hợp đồng nhưng người lao động không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì công ty bạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 36 BLLĐ 2019 mà không cần báo trước.

 

II. Trách nhiệm của Công ty khi chấm dứt hợp đồng

a. Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật lao động 2019

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

b. Phân tích kết luận

Căn cứ quy định tại Điều 48 BLLĐ 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty bạn có trách nhiệm:

Như đã phân tích ở trên, công ty bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến quyền lợi của người lao động và sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Trên đây là các thông tin tư vấn của Phong & Partners liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động dựa trên cơ sở tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan. Nếu cần hiểu rõ và cụ thể hơn, công ty  bạn có thể gửi email, điện thoại hoặc đến văn phòng để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ luật sư của Phong & Partners.

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/