LY HÔN TRƯỚC CHIA TÀI SẢN SAU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Được đăng vào 15:39 Ngày 30/06/2023
Chia tài sản chung khi ly hôn là một trong những thủ tục dễ phát sinh tranh chấp mà phải giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Vậy, vợ chồng có thể thực hiện giải quyết ly hôn trước, sau đó mới phân chia tài sản chung thì có được không?

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Điều 59. Phân chia tài sản

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác”.

  • Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Điều 7. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định.

2. Phân tích và kết luận

Căn cứ Điều 33, Khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản hình thành trong thời kì hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp thừa kế riêng hoặc tặng cho riêng. Tài sản mà vợ hoặc chồng có trước thời kỳ hôn nhân nhưng sau đó đồng ý nhập vào khối tài sản chung thì được xác định là tài sản chung của vợ chồng. 

Trường hợp vợ/chồng đã yêu cầu Tòa giải quyết quan hệ hôn nhân nhưng không yêu cầu phân chia tài sản chung tại thời điểm đó thì sau khi khi ly hôn, ông/bà có quyền yêu cầu chia tài sản chung theo các phương án sau:

  • Phương án 1: Lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản sau khi ly hôn

Ông/bà có thể lập Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung. Trường hợp tài sản chung là bất động sản, động sản phải đăng ký, Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung buộc phải công chứng, chứng thực.

 

  • Phương án 2: Khởi kiện ra Tòa án yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Trường hợp ông/bà không thể tự thỏa thuận việc chia tài sản chung thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu phân chia tài sản chung sau khi ly hôn.

 

Thông thường, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi, tuy nhiên vẫn xem xét về đến các yếu tố hoàn cảnh gia đình, công sức đóng góp… được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Việc phân chia tài sản sau khi ly hôn còn tùy thuộc vào đặc tính của hiện vật:

  • Tài sản không chia bằng hiện vật sẽ chia theo giá trị; bên nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.
  • Tài sản trộn lẫn giữa tài sản riêng và tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu sẽ được chia theo thỏa thuận hoặc thanh toán phần giá trị tài sản.

Như vậy, sau khi vợ/chồng đã yêu cầu giải quyết ly hôn tại Tòa án nhưng chưa yêu cầu phân chia tài sản thì một trong hai người vẫn có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung theo hai cách là thỏa thuận chia tài sản hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Nếu bạn cần hiểu rõ và cụ thể hơn về nội dung này, bạn có thể gửi email, điện thoại hoặc đến trực tiếp văn phòng để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của Phong & Partners.

====================

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI ĐÀ NẴNG

1. Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: [email protected]

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/