CẦN THIẾT BỔ SUNG DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MẠNG VÀO CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Được đăng vào 15:59 Ngày 16/03/2022
Bộ Công an đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư, tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng.

Sáng 8/12, sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

 

Đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo, làm rõ tính cấp thiết cần bổ sung ngành nghề của Luật Đầu tư, trên cơ sở đó tạo pháp lý để thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Chính phủ giao cho Bộ Công an về chiến lược bảo vệ An ninh mạng Quốc gia.

 

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, về quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong quản lý, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ an ninh mạng, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ An ninh mạng Quốc gia đã nêu mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại An ninh Quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 22 về chương trình trình hành động của Chính phủ về đảm bảo An ninh mạng Quốc gia, giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm thuộc an ninh mạng.

“Thời gian vừa qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp, chúng tôi kiểm tra 26 Bộ, Ban, ngành, Cơ quan Trung ương có hệ thống thông tin quan trọng về ANQG đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc phần mềm gián điệp” – Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết và nhấn mạnh một trong những nguyên nhân dẫn đến các lỗ hổng bảo mật trên là chưa có hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp an ninh mạng không đủ năng lực.

 “Đây là kẽ hở hết sức nghiêm trọng nếu bị các cơ quan đặc biệt nước ngoài lợi dụng; có thể đe doạ đến sự an toàn của ANQG và TTATXH ” – Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, mặc dù Luật An toàn thông tin năm 2015 có quy định các nội dung về sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng nhưng số liệu thực tiễn các vụ việc an ninh mạng cho thấy việc chưa quy định quản lý công tác bảo vệ an ninh mạng vì đối tượng quản lý và khách thể bảo vệ, chủ thể, biện pháp quản lý khác nhau.

“Chúng tôi cũng đã thực hiện rà soát các sản phẩm, dịch vụ về an ninh mạng” – Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.  

“Tôi vừa được tham gia 2 chuyến đi nước ngoài, các nước chủ yếu đặt vấn đề trong vấn đề quản lý an ninh mạng trong quá trình xây dựng pháp luật và quản lý. Ở Nga, quy định một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý. Cơ quan đó thẩm định xong mới được phép sử dụng dịch vụ. Tại Hàn Quốc cũng vậy” – Thứ trưởng Lương Tam Quang dẫn chứng.

“Vừa qua, chúng tôi rà soát phần mềm y tế quản lý tiêm chủng, khi các đơn vị Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm tra đã phát hiện có sơ hở; đề xuất, khắc phục các thiếu sót trong phần mềm quản lý lưu trữ thông tin cá nhân, phục vụ quy định 1 App quản lý dữ liệu tiêm chủng” – Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ.

 

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn bảo vệ an ninh mạng và tình hình chưa có cơ sở pháp lý để quản lý đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng, Bộ Công an đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư trong dự án Luật sửa đổi lần này, tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng và thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ ANQG.

“Nếu không bổ sung các danh mục  của Luật Đầu tư trong lần sửa đổi này, sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể ban hành Nghị định. Như vậy, chúng ta thiếu hành lang pháp lý, cơ sở để quản lý, kiểm soát dịch vụ an ninh mạng đưa vào hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là kẽ hở nghiêm trọng để các thế lực thù địch, tội phạm mạng lợi dụng xâm hại trực tiếp đến an ninh, an toàn của chế độ, ANQG, an ninh kinh tế và TTATXH” – Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

 

Đồng tình với quan điểm trên, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, Chính phủ chưa ban hành Nghị định vì còn vướng những vấn đề như Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa trình bày; đồng thời cho rằng, bảo đảm an ninh mạng là vấn đề quan trọng có liên quan đến quốc gia, dân tộc nên cần thiết có ý kiến để Chính phủ bổ sung quy định dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư sửa đổi lần này.

                                                                                                                                                                 Cand.com.vn

Nguồn:

http://dhannd.edu.vn/chuyen-muc-phap-luat/can-thiet-bo-sung-dich-vu-bao-ve-an-ninh-mang-vao-cac-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-a-1824

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/