CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
Được đăng vào 11:25 Ngày 03/02/2021
Trong quá trình thực hiện thủ tục ly hôn, giữa vợ và chồng thường xảy ra những tranh chấp về tài sản, tranh chấp quyền nuôi con hay tranh chấp về nợ chung giữa hai người. Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Phong & Partners gửi đến độc giả bài viết về quy định pháp luật liên quan đến chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn.

Thứ nhất, về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, pháp luật quy định vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Các luật sư của Phong & Partners luôn tư vấn và khuyến khích các bên thoả thuận về việc phân chia tài sản khi ly hôn để giảm thiểu thời gian, chi phí giải quyết tranh chấp; và quan trọng hơn hết là hạn chế khả năng gây tổn thương về tinh thần cho những đứa con của họ. Tuy nhiên, trường hợp vợ chồng không thể đi đến thỏa thuận chung mà có yêu cầu thì Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật tùy vào trường hợp cụ thể: (1) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thì áp dụng văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng  khi ly hôn; (2) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận đó đã bị tuyên vô hiệu thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Thứ hai, về cách xác định tài sản riêng của mỗi bên khi ly hôn, pháp luật quy định rằng tài sản riêng của bên nào vẫn thuộc quyền sở hữu của bên đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bên sở hữu tài sản riêng phải chứng minh được đó là tài sản riêng của mình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp mà một bên không chứng minh được tài sản là của riêng mình thì tài sản đó đương nhiên được coi là tài sản chung của vợ chồng.

Thứ ba, về việc chia tài sản chung của vợ chồng, Tòa án tiến hành chia đôi tài sản chung cho mỗi bên nhưng phải xem xét đến các yếu tố như: hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung (Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập); bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Ngoài ra, khi giải quyết khối tài sản khi ly hôn, Tòa án luôn hướng đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Thứ tư, khi tiến hành chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không. Quyền và nghĩa vụ về tài sản đối với người thứ ba là của chung hai người hay chỉ riêng vợ hoặc chồng. Trường hợp hai vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba, Tòa án sẽ giải quyết bằng khối tài sản chung của vợ, chồng. Trường hợp chỉ một bên vợ hoặc chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản đối với người thứ ba, Tòa án sẽ yêu cầu bên đó chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình. Người thứ ba sẽ được Tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 

Tags: Chia tài sản khi ly hôn, trách nhiệm trả nợ khi ly hôn.

===========================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGÔ HOÀI PHONG

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 – 0905102425

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com/ 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/