1960
Luật sư quận Ngũ Hành Sơn
THU HỒI NỢ HIỆU QUẢ VÀ NHANH CHÓNG TẠI NGŨ HÀNH SƠN
Nói đến thu hồi nợ, ai cũng cần hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, làm thế nào để hiệu quả và nhanh chóng là vấn đề mà nhiều cá nhân, công ty, tổ chức… không hiểu rõ và thực hiện thành công. Nếu bạn đang quan tâm đến thu hồi nợ và đặc biệt là thu hồi nợ hiệu quả, nhanh chóng và đúng pháp luật, vui lòng theo dõi nội dung chia sẻ dưới đây của những người giàu kinh nghiệm và đạt được nhiều thành công trong công tác thu hồi nợ cá nhân, công ty, tổ chức...Nói đến thu hồi nợ, ai cũng cần hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, làm thế nào để hiệu quả và nhanh chóng là vấn đề mà nhiều cá nhân, công ty, tổ chức… không hiểu rõ và thực hiện thành công. Nếu bạn đang quan tâm đến thu hồi nợ và đặc biệt là thu hồi nợ hiệu quả, nhanh chóng và đúng pháp luật, vui lòng theo dõi nội dung chia sẻ dưới đây của những người giàu kinh nghiệm và đạt được nhiều thành công trong công tác thu hồi nợ cá nhân, công ty, tổ chức...

1. Thu hồi nợ là gì?

Thu hồi nợ là quá trình chủ nợ yêu cầu bên nợ phải thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn theo hợp đồng/thỏa thuận giữa chủ nợ và bên nợ; hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án và đã có bản án hoặc quyết định.

Thu hồi nợ bao gồm thu hồi nợ cá nhân và thu hồi nợ danh nghiệp:

 • Thu hồi nợ cá nhân là quá trình thu hồi các khoản nợ mà cá nhân đã cho vay, mượn đến hạn hoặc quá hạn mà chưa được trả.
 • Thu hồi nợ doanh nghiệp hay thu hồi công nợ doanh nghiệp là quá trình thu hồi số tiền nợ mà doanh nghiệp phát sinh trong quá trình kinh doanh (thông qua các hoạt động như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay mượn…) đã đến hạn hoặc quá hạn nhưng vẫn chưa được thanh toán.

 

2. Đánh giá hồ sơ nợ như thế nào để thu hồi nợ hiệu quả và nhanh chóng?

Việc đánh giá hồ sơ thu hồi nợ là một trong những bước cơ bản trong quy trình thu hồi nợ, là bước tiền đề quan trọng quyết định việc thành công hay thất bại của quá trình xử lý thu hồi nợ.

 • Đối với khoản nợ phát sinh từ quan hệ vay: Để có thể thu hồi được khoản nợ phát sinh từ quan hệ vay, các yếu tố quan trọng sau đây có thể được xem xét khi đánh giá hồ sơ thu hồi nợ:
  • Giá trị pháp lý của giao dịch cho vay: Có đủ cơ sở xác lập giao dịch không? Giao dịch có vô hiệu hay không? Có giấy tờ chứng minh khoản nợ hay không?
  • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh khoản nợ: tin nhắn, thông tin qua lại giữa các bên, các giấy tờ, thông tin về giao nhận tiền, chuyển khoản…
  • Xác định khoản nợ có tranh chấp hay không.
  • Tư cách pháp lý, thông tin của bên nợ.
 • Đối với nợ phát sinh từ quan hệ hợp đồng: Bên thu hồi nợ sẽ xem xét và đánh giá các thông tin, tài liệu và sự kiện liên quan đến việc thu hồi nợ từ quan hệ hợp đồng giữa hai bên. Các yếu tố được xem xét khi đánh giá hồ sơ:
  • Hợp đồng gốc: Xem xét tính pháp lý và nội dung hợp đồng gốc làm phát sinh khoản nợ.
  • Thông tin nợ: Xác định thông tin chi tiết về nợ, bao gồm số tiền nợ, thời gian nợ, các khoản phí phát sinh, và bất kỳ điều khoản nào liên quan đến việc thu hồi nợ.
  • Biên bản đối chiếu công nợ/văn bản có giá trị tương tương biên bản đối chiếu công nợ: Căn cứ lập biên bản; Chi tiết tình hình thanh toán, số dư còn phải thanh toán; Kết luận về số dư tại thời điểm đối chiếu và cuối cùng là Xác nhận của các bên; Biên bản đối chiếu công nợ có giá trị pháp lý không?
  • Các tài liệu liên quan: Tham khảo các tài liệu hỗ trợ khác nhau như hóa đơn, biên lai, công văn, email… và các tài liệu, chứng từ chứng minh giá trị hợp đồng đã thực hiện.
  • Giá trị còn tranh chấp: toàn bộ khoản nợ đã được xác định hay chưa? Giá trị còn tranh chấp là bao nhiêu? Nguyên nhân là gì?...

Dựa trên việc đánh giá các yếu tố trên, có thể đưa ra các định hướng, giải pháp và chiến lược thu hồi nợ phù hợp với tình huống cụ thể.