NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI LÝ DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Được đăng vào 09:00 Ngày 13/03/2021
Anh Nguyễn Quang Bình trú tại quận Thanh Khê hỏi: “Em ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm từ tháng 07/2020. Ngày 25/2/2021, em nộp đơn xin nghỉ việc (bắt đầu nghỉ từ 30/03/2021) nhưng không được duyệt với lý do em chưa làm đủ thời hạn trong hợp đồng lao động. Phòng nhân sự lấy lý do này nên không ký bảng lương cuối tháng này của em. Xin hỏi luật sư việc làm của Công ty có đúng không? Em có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và nhận được lương?”

Phong & Partners tư vấn như sau:

Thứ nhất,  bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần có lý do.

Theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do nhưng phải báo trước đúng thời hạn như sau:

  • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
  • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
  • Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo như bạn đã trình bày, hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, bạn đã thực hiện việc báo trước 30 ngày. Như vậy, bạn đã thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, nhưng phía công ty không duyệt đơn xin nghỉ việc của bạn là không đúng với quy định của pháp luật.

Thứ hai, công ty không ký bảng lương và không thanh toán lương khi bạn xin nghỉ việc là trái với quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên...”.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định:  

“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình về việc yêu cầu trả lương trong thời gian làm việc và ký, cung cấp các tài liệu liên quan, bạn có thể gửi văn bản yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ này. Trong trường hợp công ty không thực hiện, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Thanh Khê để yêu cầu giải quyết.

Nếu cần hiểu rõ và cụ thể hơn, bạn có thể gửi email, điện thoại hoặc đến trực tiếp để được tư vấn bởi đội ngũ Luật sư của PHONG & PARTNERS.

 

 

===========================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGÔ HOÀI PHONG

PHONG & PARTNERS LAW FIRM

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3822678 – 0905102425

Email: [email protected]

Web: https://phong-partners.com/ 

 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/