2790
Luật sư huyện Nhà Bè
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN NHÀ BÈ
Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Luật sư, với hiểu biết pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn dày dạn, sẽ là lựa chọn cần thiết cho doanh nghiệp.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè qua bài viết dưới đây.

 

1. Doanh nghiệp là gì?

Căn cứ quy  định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

 

2. Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có 05 loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Căn cứ quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì? Căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì? Căn cứ quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

Công ty cổ phần là gì? Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020,  Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty hợp danh là gì? Căn cứ quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

 

3. Luật sư doanh nghiệp là ai?

Luật sư doanh nghiệp được xem như là người giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Trong cơ cấu hoạt động, luật sư doanh nghiệp đóng vai trò như một “phòng pháp chế và tuân thủ” của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm kiểm soát và giải quyết toàn bộ vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp liên quan đến khách hàng (hợp đồng, công nợ...), người lao động (lương, chế độ, bảo hiểm...), mối quan hệ nội bộ (thành viên/cổ đông, dung hòa và phát triển...), cơ quan nhà nước (giấy phép & thủ tục hành chính, thuế…).

 

4. Vai trò của Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè

Các doanh nghiệp tại huyện Nhà Bè  quy mô dù lớn hay nhỏ đều cần phải có Luật sư doanh nghiệp, để hỗ trợ với vai trò như một điểm tựa pháp lý cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên thuê Luật sư làm việc thường xuyên để kịp thời tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chí ít nên có Luật sư khi soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, nhất là với các hợp đồng quan trọng, có giá trị lớn. Khi việc thực hiện hợp đồng bắt đầu có dấu hiệu vi phạm và phát sinh tranh chấp, doanh nghiệp càng cần có Luật sư bên cạnh để được tư vấn kịp thời nhằm giải quyết tranh chấp có lợi nhất cho mình. Như vậy, một Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  có thể:

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  có mặt thường trực trong hoạt động của doanh nghiệp. Sự thường trực này giúp Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  nhanh chóng nhận diện toàn bộ vấn đề pháp lý khác nhau, như hành vi vi phạm hoặc nguy cơ tranh chấp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  cung cấp lời khuyên và hướng dẫn pháp lý cần thiết giúp doanh nghiệp thoát khỏi các tình huống pháp lý hoặc tránh vi phạm pháp luật ngay từ đầu.

 • Giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro pháp lý, tránh các vụ kiện tụng

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nguy cơ đối diện với tranh chấp với đối tác, người lao động, cơ quan nhà nước hay thậm chí trong nội bộ. Trong những trường hợp như vậy, Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  sẽ đưa ra các giải pháp hợp lý, trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có lợi để các bên đạt được thỏa thuận mà không cần đến cơ quan tài phán khác. Điều này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và có thể tập trung trí lực vào phát triển kinh doanh.

 • Giúp doanh nghiệp tránh nợ xấu, thu hồi nợ tồn đọng

Các khoản nợ khó đòi là gánh nặng tài chính của doanh nghiệp. Luật sư sẽ giúp doanh nghiệp ngay từ khâu đầu tiên như thẩm định năng lực đối tác, đàm phán đến ký kết hợp đồng, giám sát việc thực hiện hợp đồng để giảm thiểu tối đa những khoản nợ xấu. Bên cạnh đó, có nhiều khoản nợ bản thân doanh nghiệp không thể tự đòi được, vì vậy, sự tham gia của Luật sư trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi nợ tồn đọng là cần thiết. Bằng hiểu biết pháp luật, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết, Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  sẽ tạo ra nhiều cơ hội thành công hơn cho việc thu hồi nợ khó đòi.

 • Giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh, định vị thương hiệu

Thương hiệu là tài sản vô hình có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp; là yếu tố đánh dấu sự thành công của doanh nghiệp trên thị trường. Tại Việt Nam nói chung và tại huyện Nhà Bè  nói riêng, các vấn đề về Thương hiệu luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè , với kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dạn đối với các vấn đề về sở hữu trí tuệ, bảo hộ Nhãn hiệu (Thương hiệu) và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là giải pháp hữu ích đối với doanh nghiệp tại huyện Nhà Bè  để có thể xây dựng chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả nhất, nâng cao giá trị của doanh nghiệp trên thị trường.

 

5. Hạn chế nếu doanh nghiệp không có Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè

Trong thực tiễn, không ít doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề pháp lý trong làm ăn, giao kết hợp đồng. Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật mà doanh nghiệp phải chịu rủi ro, gánh chịu thiệt hại nặng nề mà lẽ ra có thể tránh được. Khi không có Luật sư doanh nghiệp, doanh nghiệp có khả năng:

 • Không tuân thủ đúng và đủ quy định của pháp luật, đối diện với những chế tài của pháp luật về xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự…;
 • Không nhận diện được các rủi ro, không thực hiện đúng hợp đồng/thỏa thuận với đối tác/khách hàng dẫn đến đối diện với các khoản phạt, bồi thường hợp đồng…;
 • Không thực hiện đúng hợp đồng, quy định với người lao động dẫn đến tranh chấp với người lao động;
 • Không thể kiểm soát, bảo toàn quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên/cổ đông dẫn đến xảy ra các tranh chấp phức tạp trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Lúng túng hoặc đưa ra những quyết định vội vàng khi làm việc với cơ quan công quyền, khách hàng, người lao động dẫn đến thiệt hại không những về tài chính mà còn về uy tín của doanh nghiệp.

6. Lý do nên thuê Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều thành lập phòng/ban hoặc tuyển dụng nhân viên chuyên trách/kiêm nhiệm để thực hiện công tác hành chính/pháp lý (pháp chế). Tùy vào quy mô và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, mà vai trò của bộ phận/nhân viên hành chính/pháp lý tỏ ra khá hữu dụng, có thể giải quyết các thủ tục lao động/hành chính/pháp lý hàng ngày. Tuy nhiên, bộ phận này khó có thể gánh được trọng trách đảm bảo sự an toàn pháp lý cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong các tranh chấp phức tạp, hay nói khác hơn, không thể thay thế vai trò của Luật sư, cụ thể:

 • Luật sư doanh nghiệp có kiến thức pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, lao động, hợp đồng, thuế… tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng; tư duy, nhận diện và giải quyết toàn diện những vấn đề có tính pháp lý phức tạp, đòi hỏi tư duy cao.
 • Luật sư doanh nghiệp đóng vai trò như một phòng pháp chế. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là sự lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp về kinh phí bởi doanh nghiệp không cần phải vận hành một bộ máy nhiều nhân sự như phòng pháp chế song vẫn được tư vấn chuyên môn bởi đội ngũ Luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm.
 • Luật sư doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp. Tranh chấp là vấn đề có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tranh chấp thường thấy ở các lĩnh vực lao động, mua bán hàng hóa, xây dựng, vay mượn, thực hiện hợp đồng… Khi xảy ra tranh chấp, Luật sư sẽ tham gia nghiên cứu giải quyết bằng cách đàm phán, hòa giải, soạn thảo văn bản, thương lượng hoặc tham gia tại Tòa án/Trọng tài nhằm bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp một cách tốt nhất, giảm thiểu thiệt hại.

 

7. Tiêu chí lựa chọn Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè

Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp phải có các tố chất quan trọng như dưới đây:

 • Phải có đạo đức và tâm huyết với công việc, vì mục đích chính đáng của khách hàng;
 • Phải có kiến thức sâu rộng về pháp luật doanh nghiệp, thương mại, lao đông, đầu tư, hợp đồng, thuế và các luật liên quan khác;
 • Phải có khả năng tư duy, nhân diện và giải quyết toàn diện những vấn đề có tính pháp lý phức tạp, đòi hỏi tư duy cao.
 • Phải có kinh nghiệm sâu sắc, được tích lũy trong quá trình tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý doanh nghiệp;
 • Phải có đội ngũ quy mô để có thể phối hợp, hỗ trợ nhau một cách tốt nhất, từ đó đưa ra phương án tối ưu cho khách hàng;
 • Phải có sự am hiểu về thị trường và đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu.

 

8. Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè làm những việc gì?

Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm những rủi ro, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

a. Dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn pháp luật về đầu tư, kinh doanh, tài chính, lao động, hành chính và thuế theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý nội bộ theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo, hiệu chỉnh các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các giải pháp về pháp lý và thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, đàm phán hợp đồng với đối tác;
 • Tư vấn về các đường lối, phương hướng, thủ tục giải quyết liên quan đến các tranh chấp hợp đồng giữa doanh nghiệp và đối tác;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Cung cấp các biểu mẫu văn bản hành chính.

 

Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp theo hình thức dịch vụ tư vấn thường xuyên (gói 12 tháng hoặc hơn); và dịch vụ tư vấn theo vụ việc.

Tùy nhu cầu của doanh nghiệp, Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè sẽ thống nhất trước với Khách hàng đểlựa chọn một trong các hình thức tư vấn sau đây:

 • Thể hiện nội dung tư vấn thông qua thư tư vấn gửi qua email và/hoặc thư chuyển phát;
 • Tư vấn qua điện thoại, Zalo.
 • Tư vấn tại trụ sở của doanh nghiệp.
 • Tư vấn tại trụ sở của Luật sư huyện Nhà Bè .

 

b. Dịch vụ đại diện

Luật sư doanh nghiệp huyện Nhà Bè  cung cấp dịch vụ đại diện theo từng vụ việc bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sau:

 • Đại diện khách hàng liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục liên quan đến xin giấy phép tại Việt Nam;
 • Đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh ngoài hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng giữa khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Cử luật sư và/hoặc chuyên viên đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp trước Toà án hoặc Trung tâm Trọng tài;
 • Thu hồi công nợ cho doanh nghiệp;
 • Các dịch vụ pháp lý khác.

 

9. Mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tại huyện Nhà Bè

Mẫu Nội quy lao động – Tải về tại đây

Mẫu Hợp đồng lao động – Tải về tại đây

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa – Tải về tại đây

[Các mẫu văn bản đều mang tính chất tham khảo. Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn rõ hơn, vui lòng liên hệ với Luật sư doanh nghiệp tại huyện Nhà Bè theo thông tin dưới đây]

 

10. Tìm Luật sư tư vấn Doanh nghiệp tại huyện Nhà Bè ở đâu?

Phong & Partners đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp cho rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Nhà Bè . Với triết lý hoạt động “Tôn công lý – Trọng thiện chí”, chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ pháp lý bằng phương pháp dung hòa xung đột mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Không chỉ là trách nhiệm công việc, chúng tôi luôn cân nhắc giải quyết các vấn đề của Khách hàng một cách tốt nhất đảm bảo về mặt lý lẫn mặt tình. “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” là giá trị mà Phong & Partners đặt lên hàng đầu, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng với sự chuyên nghiệp – tận tâm và tận tình là mục tiêu hàng đầu của Phong & Partners.

Văn phòng Luật sư Phong & Partners - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

 

11. Câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp

 • Làm thế nào để bảo vệ nội bộ doanh nghiệp trong cơn sóng ngầm?

https://phong-partners.com/chia-se-cua-luat-su-le-ngo-hoai-phong-ve-noi-dung-bao-ve-noi-bo-doanh-nghiep-trong-con-song-ngam

 • Rút vốn ra khỏi doanh nghiệp có phải là chiêu trò để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ không? 

​​https://phong-partners.com/rut-von-ra-khoi-doanh-nghiep-chieu-tro-de-tron-tranh-nghia-vu-tra-no

 • Nhân viên hợp đồng của cơ quan nhà nước có được góp vốn thành lập công ty không? 

https://phong-partners.com/hoi-dap/doanh-nghiep/nhan-vien-hop-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-co-duoc-gop-von-thanh-lap-cong-ty-1134.html

 • Hợp đồng do chủ tịch hội đồng quản trị ký có hiệu lực không? 

​​​​https://phong-partners.com/hoi-dap/doanh-nghiep/hop-dong-do-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-ky-co-hieu-luc-1088.html

 

 

==============================

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà K&M, số 33 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0905 503 678

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP ĐÀ NẴNG

1. Luật sư Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Luật sư Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Luật sư Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Luật sư Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Luật sư Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

 

 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/