THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC
Được đăng vào 09:52 Ngày 01/08/2021
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân để định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế. Trong trường hợp di chúc là hợp pháp thì di sản sẽ được phân chia theo ý muốn của người để lại di sản. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định những trường hợp hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Sau đây Văn phòng Luật sư Phong & Partners phân tích sâu hơn về quy định trên.

1.   Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

a.   Đối tượng được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Điều 644 Bộ luật Dân sự hiện hành quy định những người hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc bao gồm:

 • Con chưa thành niên;
 • Cha, mẹ;
 • Vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Pháp luật quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nhằm hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có cùng quan hệ huyết thống, hoặc quan hệ hôn nhân thân thiết, gần gũi với người để lại di sản thừa kế, khi người lập di chúc truất quyền hưởng di sản của họ, hoặc có cho hưởng di sản nhưng phần mà họ được hưởng theo di chúc ít hơn 2/3 của một suất thừa kế nếu di sản được chia theo pháp luật.

b.   Điều kiện được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Di sản của người chết chỉ được chia cho người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc khi thoả mãn các điều kiện sau:

 • Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự.
 • Không thuộc trường hợp từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định tại điều 620 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Người hưởng di sản không thuộc đối tượng quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.     

 

2.   Trong trường hợp người để lại di sản còn di sản nằm ngoài di chúc, người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc có được nhận thêm phần di sản này không?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 650 Bộ luật Dân sự thì phần di sản nằm ngoài di chúc được quy định chia thừa kế theo pháp luật.

Theo đó, những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc sẽ được nhận thêm phần di sản nằm ngoài di chúc khi phân chia. Phần di sản nằm ngoài nội dung di chúc được phân chia theo nguyên tắc bằng nhau giữa những người thừa kế cùng hàng.

Trên đây là nội dung phân tích của Văn phòng Luật sư Phong & Partners về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

 

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

          CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

          CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

          CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Web: https://phong-partners.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/