THUẬT NGỮ PHÁP LÝ

CÁ NHÂN LÀ GÌ?

CÁ NHÂN LÀ GÌ?

1. Theo Từ điển tiếng Việt (do GS Hoàng Phê chủ biên), cá nhân là người riêng lẻ, phân biệt với tập thể hoặc xã hội.

2. Quy định liên quan:

  • Bộ luật Dân sự 2015

Các quyền nhân thân của cá nhân được đề cập từ Điều 26 đến Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:

Quyền có họ, tên (Điều 26)

Quyền thay đổi họ (Điều 27)

Quyền thay đổi tên (Điều 28)

Quyền xác định, xác định lại dân tộc (Điều 29)

Quyền được khai sinh, khai tử (Điều 30)

Quyền đối với quốc tịch (Điều 31)

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh (Điều 32)

Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể (Điều 33)

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 34)

Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (Điều 35)

Quyền xác định lại giới tính (Điều 36)

Chuyển đổi giới tính (Điều 37)

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình (Điều 38)

Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình (Điều 39)

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/