THUẬT NGỮ PHÁP LÝ

CẢNG HÀNH KHÔNG LÀ GÌ?

CẢNG HÀNG KHÔNG LÀ GÌ?

1. Theo Từ điển tiếng Việt (do GS Hoàng Phê chủ biên), cảng hàng không là nơi có công trình và thiết bị chuyên dụng để máy bay lên xuống hoặc đỗ lại để hành khách lên xuống và xếp dỡ hàng hoá.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, cảng hàng không là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dụng cho tàu bay đi, đến và thực hiện vận chuyển hàng không. Cảng hàng không được phân thành các loại sau đây:

a) Cảng hàng không quốc tế là cảng hàng không phục vụ cho vận chuyển quốc tế và vận chuyển nội địa;

b) Cảng hàng không nội địa là cảng hàng không phục vụ cho vận chuyển nội địa.

3. Quy định liên quan:

  • Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Điều 48. Khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay

Điều 49. Mở, đóng cảng hàng không, sân bay

Điều 50. Đăng ký cảng hàng không, sân bay

Điều 51. Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

Điều 52. Đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng

Điều 53. Điều phối giờ cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay

Điều 54. Bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay

Điều 55. Quy định chi tiết việc mở, đóng cảng hàng không, sân bay và quản lý hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay

Điều 56. Quy hoạch cảng hàng không, sân bay

Điều 57. Quản lý đất cảng hàng không, sân bay

Điều 58. Đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay

...

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/