1836
Luật sư quận Sơn Trà
LUẬT SƯ CHUYÊN THỪA KẾ - DI CHÚC QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
Câu chuyện thừa kế - di chúc thường xảy ra vào thời điểm mà những thành viên trong gia đình đang tổn thương nhất. Đây luôn là vấn đề phức tạp và thực tiễn cũng ghi nhận rất nhiều tranh chấp nghiêm trọng giữa cha mẹ, anh em, họ hàng với nhau. Vì vậy, việc tìm kiếm lời khuyên pháp lý của Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà ở giai đoạn đầu để giúp giải quyết vấn đề là rất quan trọng và có thể tránh được các vụ kiện tụng, thủ tục tòa án tốn kém.

1. Di chúc là gì, thừa kế là gì?

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định theo nguyên tắc của Bộ luật Dân sự 2015. Trong đó, thừa kế được chia thành hai hình thức là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc:

 • Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
 • Thừa kế theo di chúc là việc định đoạt tài sản, chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết bằng văn bản hoặc lời nói.

 

2. Tranh chấp thừa kế do không lập di chúc

Di chúc được xem như là văn bản chứa đựng những mong muốn của người để lại di sản đối với tài sản của họ, hơn thế, di chúc còn thể hiện “di nguyện” của người chết ví dụ như việc chăm sóc những người phụ thuộc của họ. Một số người nghĩ rằng chỉ những người rất giàu có hoặc những người có nhiều tài sản thì mới cần di chúc. Tuy nhiên, quan niệm đó hoàn toàn là sai lầm. Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp di sản thừa kế của Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà của Phong & Partners đã cho thấy, không hiếm trường hợp tranh chấp thừa kế lâu dài và nghiêm trọng, những vụ án vì mâu thuẫn thừa kế khiến anh em ruột xảy ra mâu thuẫn mà sát hại nhau, để lại hậu quả đau lòng và gây hoang mang cho dư luận xã hội. Sau đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những bi kịch của nhiều gia đình:

 • Do những đồng thừa kế không hiểu hoặc không biết quy định pháp luật về di chúc, chia di sản thừa kế nên đã không nhờ Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà tư vấn mà tự giải quyết bằng bạo lực; có hành vi làm ảnh hưởng uy tín danh dự bên kia hoặc có các hành vi gian dối trong quá trình khai nhận thừa kế…;
 • Do định kiến xã hội như tư tưởng con trai phải được phần hơn con gái; hoặc con cả phải được phần nhiều hơn con út; hoặc con ngoài dã thú, con nuôi thì không phải là con…
 • Do người dân không có thói quen lập di chúc để lại tài sản khi còn khỏe mạnh, minh mẫn…
 • Do bản tính hơn thua, vì lòng tham của mỗi người, đặt giá trị vật chất lên trên giá trị tinh thần và tình cảm gia đình…

3. Có lập di chúc, đôi khi cũng phát sinh tranh chấp

Căn cứ quy định về di chúc quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, di chúc có thể được lập dưới nhiều hình thức khác nhau như lập văn bản công chứng, lập văn bản có người làm chứng, di chúc miệng… Dù là hình thức nào thì miễn đáp ứng đủ điều kiện thì nó đều sẽ có giá trị pháp lý ngang nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào di chúc cũng được tạo lập hợp pháp theo đúng quy định pháp luật để được thừa nhận về mặt pháp lý. Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà của Phong & Partners nêu đơn cử một số trường hợp khiến cho di chúc không có hiệu lực:

 • Di chúc được tạo lập lúc người để lại di sản không đủ minh mẫn, sáng suốt;
 • Di chúc được tạo lập khi người để lại di sản bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép…;
 • Di chúc có nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;
 • Di chúc được tạo lập không được công chứng đúng quy định; không có người làm chứng hoặc người làm chứng không đủ điều kiện để làm người làm chứng theo quy định pháp luật…

 

4. Vì sao cần phải thuê luật sư thừa kế - di chúc?

Không phải ai cũng nắm rõ những quy định của pháp luật về thừa kế nói riêng mà lập di chúc nói chung. Nếu việc thừa kế - di chúc có liên quan đến những di sản đặc thù như đất đai, nhà cửa, cổ phần, tài sản riêng trong khối tài sản chung, quyền đòi nợ… thì còn kéo theo những mối quan hệ khác, khiến cho vấn đề thừa kế - di chúc vốn đã phức tạp nay càng thêm rắc rối hơn. Khi đó, người dân hoàn toàn phải cần Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà để giúp nhận diện, chủ động trong các vấn đề pháp lý về thừa kế - di chúc, nhằm phòng tránh rủi ro tranh chấp làm ảnh hưởng đến tình cảm con cháu, gia đình sau này.

 

5. Luật sư chuyên thừa kế - di chúc làm những việc gì?

Phong & Partners – Chi nhánh quận Sơn Trà cung cấp dịch vụ Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà với phạm vi như sau:

a. Tư vấn pháp luật về thừa kế:

Luật sư tư vấn về lập di chúc, cụ thể:

 • Tư vấn về hình thức di chúc, nội dung di chúc và điều kiện để lập di chúc; Tư vấn về thủ tục lập di chúc đối với tài sản riêng hoặc đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng để có bản di chúc hợp pháp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản của người lập di chúc đề đảm bảo quyền định đoạt tài sản của người lập di chúc đúng pháp luật;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến lập di chúc đối với tài sản có tính đặc thù chịu sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác…;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc lập di chúc;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến việc lập di chúc.

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thừa kế, cụ thể:

 • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
 • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn về thủ tục phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn chia di sản thừa kế trong các trường hợp có nhiều di chúc, di chúc chỉ quyết định 01 phần tài sản, di chúc bị hư hỏng, các trường hợp tranh chấp thừa kế kéo dài…;
 • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Tư vấn các quy định liên quan khác về thừa kế.

Luật sư tư vấn quy định về thừa kế theo di chúc, cụ thể:

 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế, phần di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Tư vấn về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 • Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
 • Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
 • Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Tư vấn thủ tục công bố di chúc;
 • Tư vấn giải thích nội dung di chúc;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan về thừa kế theo di chúc.

Luật sư tư vấn về thừa kế theo pháp luật, cụ thể:

 • Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan về thừa kế theo pháp luật.

Luật sư tư vấn về tranh chấp thừa kế theo di chúc và pháp luật, cụ thể:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế bằng hoà giải, thương lượng;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế bằng việc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc tranh chấp thừa kế theo di chúc và pháp luật.

b. Luật sư soạn thảo văn bản liên quan về thừa kế

 • Soạn thảo Di chúc trên cơ sở ý nguyện của người lập di chúc;
 • Soạn thảo các văn bản gửi cho các đồng thừa kế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để yêu cầu phối hợp trong quá trình giải quyết việc chia di sản thừa kế;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn trình bày ý kiến và văn bản liên quan khi thực hiện thủ tục khởi kiện ra Toà án các cấp có thẩm quyền để yêu cầu chia di sản thừa kế;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án để thi hành Bản án có hiệu lực pháp luật;
 • Soạn thảo đơn kiến nghị, khiếu nại khi cần thiết;
 • Soạn thảo văn bản ý kiến pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc.

c. Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về thừa kế

 • Đại diện và/hoặc cùng Khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng đối với các đồng thừa kế trong việc chia thừa kế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp phát sinh;
 • Đại diện Khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để yêu cầu phối hợp trong quá trình giải quyết việc chia di sản thừa kế;
 • Đại diện cho Khách hàng thực hiện khiếu nại, kiến nghị để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp thừa kế;
 • Đại diện/tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong vụ án về thừa kế tại các cấp Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan tổ chức hữu quan khác;
 • Đại diện cho Khách hàng tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

6. Tìm luật sư chuyên thừa kế - di chúc ở đâu?

Phong &Partners đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế cho rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố quận Sơn Trà. Với triết lý hoạt động “Tôn công lý – Trọng thiện chí”, chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ pháp lý bằng phương pháp dung hòa xung đột mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Không chỉ là trách nhiệm công việc, chúng tôi luôn cân nhắc giải quyết các vấn đề của Khách hàng một cách tốt nhất đảm bảo về mặt lý lẫn mặt tình. Đặc biệt, khi giải quyết những vụ việc trong lĩnh vực thừa kế, chúng tôi luôn đặt vị trí của mình vào tình thế của khách hàng, đề cao giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình, luôn ưu tiên giải quyết mọi sự việc tranh chấp bằng sự thiện chí để giữ hoà khí và mối quan hệ tốt đẹp của gia đình, đồng thời hạn chế đến mức thấp thất những mâu thuẫn, bất đồng có thể xảy ra. “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” là giá trị mà Phong & Partners đặt lên hàng đầu, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng với sự chuyên nghiệp – tận tâm và tận tình là mục tiêu hàng đầu của Phong & Partners.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS – CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ

 • Liên hệ qua Hotline: 0905.205.624 – Luật sư Phan Thụy Khanh
 • Đến trực tiếp tại địa chỉ: 01 Đông Giang, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

 

7. Chi phí thuê luật sư chuyên thừa kế - di chúc thế nào?

Tại Văn phòng luật sư Phong & Partners, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ Luật sư chuyên thừa kế - di chúc quận Sơn Trà với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Tùy vào mức độ phức tạp của từng vụ việc cũng như nhu cầu của khách hàng thì sẽ có những mức phí khác nhau nhưng chúng tôi luôn đảm bảo mọi thỏa thuận với khách hàng luôn rõ ràng và minh bạch.

=========================

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI ĐÀ NẴNG

1. Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

 

 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/