Luật sư Hình sự
LUẬT SƯ HÌNH SỰ QUẢNG NGÃI
Luật hình sự là một ngành luật đặc biệt trong hệ thống pháp luật của nước ta. Pháp luật hình sự quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Pháp luật hình sự đặt ra khi các cá nhân, tổ chức có hành vi phạm tội mà Bộ luật Hình sự quy định. Những tranh chấp, những hành vi xử sự đúng đắn đều có ranh giới nhưng không phải ai cũng nắm bắt được pháp luật và hiểu rõ liệu hành vi của mình đã vi phạm hình sự hay chưa. Để giải đáp những thắc mắc đó của các bạn Luật sư hình sự Quãng Ngãi với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự; tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, cá nhân, tổ chức cung cấp nguồn tin tội phạm, người tố giác, bị hại và đương sự.

Dưới đây là bài viết để các bạn có thể hiểu rõ hơn các hoạt động mà Luật sư hình sự Quãng Ngãi sẽ thực hiện trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến hình sự.

 

1. Luật sư hình sự Quãng Ngãi là gì?

Luật sư hình sự Quãng Ngãi là Luật sư chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về hình sự; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố giác, tổ chức cá nhân cung cấp nguồn tin tội phạm, bị hại, đương sự, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; tham gia bào chữa cho các bị can, bị cáo trong suốt quá trình cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

 

2. Khi nào nên thuê Luật sư hình sự Quãng Ngãi?

Cũng như pháp luật thế giới, pháp luật Việt Nam cấp quyền tự bảo vệ cho mỗi cá nhân, pháp nhân trong vụ án hình sự. Tuy nhiên, trong thực tiễn, đa phần những người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo còn hạn chế nhiều về kiến thức pháp lý, kỹ năng tự bào chữa; thiếu điều kiện thu thập, đánh giá chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ vụ án; và dễ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng, bị dồn ép, không nhận thức hết những tình tiết buộc tội, những tình tiết gỡ tội hoặc những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án nên khó có khả năng thực hiện quyền tự bào chữa của mình. Vì vậy, việc có một Luật sư am hiểu tường tận các quy định pháp luật tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; bào chữa bị can, bị cáo trong suốt quá trình giải quyết nguồn tin tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử là điều vô cùng cần thiết.

Ngoài ra, Luật sư hình sự còn không thể thiếu trong những trường hợp mà cá nhân, tổ chức là người tố giác, người cung cấp nguồn tin tội phạm, bị hại hoặc đương sự  trong vụ án hình sự. Luật sư hình sự sẽ đưa ra những căn cứ pháp lý chính xác, lập luận sắc bén để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tố giác, người cung cấp nguồn tin tội phạm, bị hại hoặc đương sự trong vụ án hình sự.

Đã được luật hóa tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật sư hình sự Quãng Ngãi tham gia vụ án hình sự trong những trường hợp nhận được yêu cầu của:

 • Người bị tố giác, kiến nghị khởi tố;
 • Người bị bắt giữ trong các trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện, người thân thích của họ;
 • Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
 • Người tố giác, người cung cấp nguồn tin tội phạm.

 

3. Vai trò của Luật sư hình sự Quãng Ngãi?

Một Luật sư hình sự giỏi không chỉ là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng về pháp lý, mà còn am hiểu nhiều khía cạnh đời sống, nhiều kinh nghiệm giải quyết những tranh chấp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để vận dụng trong vụ án hình sự nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của thân chủ. Ngoài ra, Luật sư hình sự giỏi sẽ trấn an tinh thần và giúp người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo, bị hại, đương sự, người nhà của họ hiểu rõ bản chất vụ án, từ đó bình tĩnh suy xét, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật mà cơ quan tiến hành tố tụng đang xử lý.

Luật sư Hình sự Quãng Ngãi với tinh thần trách nhiệm và đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu sẽ là lựa chọn tối ưu cho bạn trong trường hợp cần chỗ dựa pháp lý đối với các vấn đề hình sự:

 • Đối với người bị tố giác, kiến nghị khởi tố
  • Nghiên cứu và đánh giá thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp tìm các căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi khách hàng;
  • Thu thập và/hoặc hướng dẫn khách hàng thu nhập chứng cứ có lợi cho khách hàng;
  • Tư vấn khách hàng hiểu rõ tính chất, mức độ, hậu quả, rủi ro pháp lý có thể xảy ra với khách hàng và tư vấn phương án hạn chế tối đa hậu quả, rủi ro pháp lý cho khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo văn bản trình bày, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ để bảo vệ khách hàng;
  • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
  • Tham gia cùng Khách hàng trong quá trình làm việc với Điều tra viên, Cơ quan điều tra;
  • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
 • Đối với bị can, bị cáo:
  • Nghiên cứu và đánh giá tình tiết, chứng cứ, hồ sơ vụ án để tìm các căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng;
  • Thu thập và/hoặc hướng dẫn khách hàng hoặc người thân thích thu thập chứng cứ để minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
  • Tìm kiếm và xác định các tình tiết gỡ tội, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho khách hàng;
  • Thực hiện thủ tục thay đối biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang các biện pháp ngăn chặn khác để khách hàng tại ngoại, từng trường hợp cụ thể;
  • Soạn thảo các loại đơn: đơn xin bão lãnh, đơn xin bão lãnh tại ngoại, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn kêu oan…
  • Trực tiếp tham gia vào các buổi làm việc với Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng;
  • Tham gia bào chữa cho khách hàng tại phiên tòa, tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm bảo vệ tốt nhất cho khách hàng;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
 • Đối với bị hại:
  • Nghiên cứu và đánh giá thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp tìm các căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi khách hàng;
  • Tư vấn phương án giải quyết để đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của khách hàng;
  • Soạn thảo hoặc hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ tố cáo, tố giác tội phạm và các văn bản khách gửi đến Cơ quan điều tra, cơ quan liên quan để yêu cầu xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm;
  • Trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng từ giai đoạn giải quyết tố giác, nguồn tin tội phạm đế khởi tố điều tra, truy tố, xét xử;
  • Thu thập và hướng dẫn khách hàng cung cấp các chứng cứ buộc bị can, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của họ;
  • Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên tòa yêu cầu người tiến hành tố tụng xét xử đúng tội, bồi thường thiệt hại đúng mức dành cho người bị hại;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
 • Đối với đương sự:
  • Nghiên cứu và đánh giá thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp tìm các căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi khách hàng;
  • Thu thập và/hoặc hướng dẫn khách hàng thu nhập chứng cứ có lợi cho khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo văn bản trình bày, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ để bảo vệ khách hàng;
  • Tư vấn phương án giải quyết để đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của khách hàng;
  • Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 

4. Tìm Luật sư hình sự Quãng Ngãi ở đâu?

Tìm được một Luật sư hình sự giỏi về chuyên môn và giàu kinh nghiệm là điều rất quan trọng đối với các người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo, lẫn bị hại và đương sự trong một vụ án hình sự. Vì thuê được một luật sư hình sự giỏi sẽ giúp bạn hoặc người thân của bạn bảo vệ được quyền lợi chính đáng ở mức cao nhất, sẽ đánh giá được mức án nặng hay nhẹ, mức bồi thường cao hay thấp, có bị oan sai hay không, có bỏ lọt tội phạm hay không… đồng thời là cơ sở đảm bảo cao nhất để bản chất vụ án và các tình tiết khách quan của vụ án được làm sáng tỏ.

“Trao chất lượng – Nhận niềm tin” - Luật sư hình sự Quãng Ngãi đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn hình sự trên điạ bàn Quãng Ngãi với đội ngũ Luật sư tư vấn hình sự giỏi và có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp luật hình sự, chuyên cung cấp các dịch vụ Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng các vụ án hình sự, cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đưa ra những cách xử lý triệt để nhất nhằm giảm nhẹ hình phạt, yêu cầu bồi thường thỏa đáng theo quy định pháp luật.

 

5. Quy trình cung cấp dịch vụ Luật sư hình sự Quãng Ngãi tại Phong & Partners

Khi tiếp nhận một vụ án hình sự, đội ngũ Luật sư hình sự chuyên môn cao tại Luật sư hình sự Quãng Ngãi sẽ thực hiện tuần tự theo 7 bước cố định sau đây để đảm bảo quyền và lợi ích của Qúy khách hàng được bảo vệ một cách tốt nhất theo đúng quy định pháp luật:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc từ khách hàng (tường trình sự việc, quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ liên quan…);
 • Bước 2: Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung vụ án: Trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…
 • Bước 3: Cùng thảo luận với khách hàng để lựa chọn phương án phù hợp và có lợi nhất cho khách hàng.
 • Bước 4: Luật sư được phân công vụ việc phối hợp cùng các luật sư đồng nghiệp cùng bàn bạc, thảo luận để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
 • Bước 5: Hướng dẫn và cùng khách hàng thu thập thêm chứng cứ, tài liệu và các chứng cứ chứng minh khác để phục vụ công tác bào chữa, tham gia tố tụng.
 • Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai lập phương án bào chữa cho bị can, bị cáo; phương án bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan khi đến làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng.
 • Bước 7: Trực tiếp tham gia làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia phiên tòa xét xử để bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan.

Qua các mục nêu trên, dường như bạn đọc đã hiểu hơn về những công việc và giá trị mà Luật sư hình sự Quãng Ngãi mang lại. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin của hệ thống Văn phòng luật sư Phong & Partners dưới đây:

(1). Luật sư Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Quãng Ngãi, Quãng Ngãi.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

(2). Luật sư Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Quãng Ngãi.

Điện thoại: 0905 205 624

(3). Luật sư Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Quãng Ngãi.

Điện thoại: 0961 283 093

(4). Luật sư Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Quãng Ngãi.

Điện thoại: 0905 579 269

(5). Luật sư Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Quãng Ngãi.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

 

Luật sư Hình sự
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

info@phong-partners.com

https://www.whatsapp.com/

viber

https://www.viber.com/