Luật sư tư vấn đầu tư
DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
Quảng Ngãi là tỉnh ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Quảng Ngãi hội đủ nhiều yếu tố hấp dẫn để các nhà đầu tư an tâm khi đầu tư vào đây.

1. Thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

Là tỉnh ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, Quảng Ngãi hội đủ nhiều yếu tố hấp dẫn để các nhà đầu tư an tâm khi đầu tư vào đây, đó là Quảng Ngãi nằm giữa hai đầu Bắc- Nam, vừa có cảng biển, vừa có đường quốc lộ, vừa có đường sắt Bắc-Nam, cùng với những chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt từ Chính phủ và của địa phương. Chính vì vậy Quảng Ngãi là địa điểm lý tưởng cho các công ty muốn mở rộng thị trường đến đến cả hai miền Nam - Bắc và khu vực miền Trung rộng lớn. Ngoài ra, từ Quảng Ngãi, các doanh nghiệp có thể mở rộng tiếp cận thị trường sang Lào, đông bắc Thái Lan và Campuchia.

Ngày nay, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành một trong 13 tỉnh có đóng góp ngân sách lớn nhờ có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – nhà máy lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam và Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, một trong những KKT tiên phong và thành công nhất trong cả nước, góp phần lớn cho việc phát triển trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

 

 

2. Danh sách kêu gọi dự án đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2021-2025

 

 

TT

 

Tên dự án

 

Địa điểm

Quy mô/cơ sở pháp lý

Tổng vốn đầu tư (dự kiến)

 

Hình thức đầu tư

I. Lĩnh vực Công nghiệp: 03 Nhóm dự án:

1

Các dự án: Sản xuất dệt, may mặc, giày da; Sản xuất chế biến thực phẩm, nước giải khát; Các nhà máy cơ khí chế tạo; siêu trường, siêu trọng; Sản xuất kim loại và gia công thép; Sản xuất các sản phẩm thép hạ nguồn; Sản xuất điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện đa dụng, điện tử; Công nghiệp phụ trợ, Logistics  

Bình Đông, Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Chánh,  Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Phước (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh)

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất:

- DT: 1.600ha;

- Thuộc đồ án quy hoạch: (1) KCN phía Đông, (2) KCN phía Tây Dung Quất, (3) KCN VSIP, (4) KCN Bình Hòa - Bình Phước.

- Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: (1) Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013, (2) Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010, (3) Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 27/4/2015, (4) Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 02/7/2014.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

2

Các dự án công nghiệp công nghệ cao

Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất:

- DT: 192ha

- Thuộc đồ án quy hoạch: Khu đô thị Vạn Tường.

- Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009.

- Đã phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

3

Sản xuất hóa dầu, hóa chất

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất:

- DT: 500ha.

- Thuộc đồ án quy hoạch: KCN phía Đông Dung Quất.

- Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013.

- Đã phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

 

 

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

4

Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất IV (750MW)

Trung tâm điện lực Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất:

- DT: 6,66 ha; Công suất khoảng 750MW.

-  Được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện khí Miền Trung - Địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất tại Quyết định số 2612/QĐ-BCT ngày 25/7/2018.

- Thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN phía Tây Dung Quất (điều chỉnh) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 và Công văn số 206/UBND-CNXD ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KCN phía Tây Dung Quất để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại KKT Dung Quất.

- Được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III tại Quyết định số 137/QĐ-BQL ngày 03/5/2019.

- Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 24/01/2019: Công trình, dự án: Trung tâm điện khí Miền Trung - Trung tâm điện lực Dung Quất (93,3ha).

NĐT đề xuất

 

100% Vốn NĐT

II. Lĩnh vực: Dịch vụ, Du lịch, Thương mại: 06 Dự án

5

Khu dịch vụ - du lịch An Vĩnh

Huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đề xuất:

- DT: 20ha.

- Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

6

Khu dịch vụ - du lịch Đồng Hộ, An Hải

Huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đề xuất:

- DT: 20ha.

- Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

7

Dự án Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng đề xuất:

- DT: 150ha

- Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/7/2018.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

Ngân sách NN và xã hội hoá

8

Dự án Khu du lịch sinh thái Thạch Bích

Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng và xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

Sở Xây dựng đề xuất:

- DT: 200ha.

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

9

Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Đam

Thuộc các xã: Trà Tân, Trà Bùi huyện Trà Bồng;

Sở Xây dựng đề xuất:

- DT: 1.286ha.

Trong đó, diện tích phục vụ đầu tư công trình khoảng 300ha, diện tích quy hoạch rừng tạo vành đai cảnh quan cho khu du lịch khoảng 986 ha.

- Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 12/3/2013.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

10

Khu du lịch sinh thái Trà Bói

Xã Trà Giang, huyện Trà Bồng

Huyện Trà Bồng đề xuất:

- DT: 40-50ha.

- Phù hợp với Quy hoạch ngành du lịch tỉnh.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

 

III. Lĩnh lực Hạ tầng, giao thông, Môi trường: 02 Dự án

 

11

Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ

Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ đề xuất:

- DT: 17,95ha.

- Phù hợp với Quy hoach quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2030.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

12

Nghĩa trang nhân dân Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa đề xuất:

- DT: 15,37ha.

- Dự án này nằm trong Danh mục đề xuất các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ biểu số 08, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

IV. Lĩnh vực đô thị, dịch vụ - khu dân cư: 03 (02 Dự án và 01 nhóm dự án ở KKT DQ)

13

Dự án Khu đô thị Meyhomes  Tịnh Long

Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

Nhà đầu tư và Sở Xây dựng đề xuất:

- DT: 80-100ha

- Phù hợp với quy hoạch đô thị: Khu vực trên phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

14

Các dự án đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại; Đầu tư du lịch, đô thị, nghỉ dưỡng

Các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Hải, Bình Trị, Bình Hòa, Bình Tân Phú   (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh), Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi)

BQL KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi đề xuất:

- DT: 1.500ha.

- Thuộc đồ án quy hoạch: (1) Khu đô thị Dốc Sỏi, (2) đô thị Vạn Tường, (3) KDC Tịnh Phong, (4) Khu đô thị Sa Kỳ.

- Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: (1) Quyết định số 111/ QĐ-UBND ngày 26/4/2013, (2) Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009, (3) Quyết định số: 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2015, (4) Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/7/2013.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

15

Dự án Khu đô thị Đảo Ngọc

Phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi

Sở Xây dựng đề xuất:

- DT: 187ha

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

- Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

NĐT đề xuất

100% Vốn NĐT

 

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP ĐÀ NẴNG

1. Luật sư Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Luật sư Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Luật sư Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Luật sư Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Luật sư Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

 

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà K&M, số 33 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0905 503 678

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

 

 

Luật sư tư vấn đầu tư
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/