1845
Luật sư Đà Nẵng
DỊCH VỤ TÁCH THỬA ĐẤT, TÁCH SỔ ĐỎ TẠI ĐÀ NẴNG
Chịu tác động từ sự phát triển của thị trường bất động sản và để đáp ứng các nhu cầu cá nhân khác của người sử dụng đất thì nhu cầu tách thửa đất, tách sổ đỏ cũng đang có xu hướng ngày một gia tăng. Tuy nhiên, không phải bất cứ người sử dụng đất nào cũng am hiểu hết các quy định của pháp luật về tách thửa đất, tách sổ đỏ. Với kiến thức chuyên môn sâu được trau dồi không ngừng qua quá trình nghiên cứu liên tục, cùng nhiều kỹ năng được tích lũy từ thực tế làm việc nhiều năm, các nhân sự của Văn phòng Luật sư Phong & Parters tự tin đáp ứng được tất cả yêu cầu của người sử dụng đất về tách thửa đất, tách sổ đỏ.

1. Tách thửa đất là gì? Tách sổ đỏ là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định giải thích tách thửa đất là gì. Tuy nhiên, qua tổng hợp từ nhiều quy định khác liên quan đến đất đai, có thể hiểu tách thửa đất là phân chia quyền sử dụng một thửa đất ban đầu thành hai hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn.

Tách sổ đỏ là một cách gọi khác của người dân về việc tách thửa đất.

 

2. Điều kiện tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

Để tách được một thửa đất thành nhiều thửa nhỏ khác nhau thì thửa đất ban đầu phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản như dưới đây

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Quyền sử dụng đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không nằm trong diện thu hồi đất theo quy định của Nhà nước;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Đất trong thời hạn sử dụng;
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ngoài các điều kiện trên, tuỳ trường hợp cụ thể mà còn có những điều kiện riêng về diện tích tối thiểu của thửa đất, kích thước cạnh tối thiểu để đảm bảo đúng quy định về hiện trạng sử dụng đất của mỗi địa phương.

3. Thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

a. Thành phần hồ sơ tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ  sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai thì người sử dụng đất có  nhu cầu tách thửa phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu);
 • Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người sử dụng đất;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

b. Trình tự thực hiện thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ như trên, người sử dụng đất nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành thủ tục. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các bước cụ thể như sau.

 • Bước 1: Đo đạc địa chính để xác định diện tích thửa đất và chia thửa đất.
 • Bước 2: Lập hồ sơ địa chính trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất yêu cầu tách.
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền sẽ đi thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định pháp luật thì tiếp tục qua Bước 4.
 • Bước 4: Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

 

4. Các loại thuế, phí người sử dụng đất phải nộp khi làm thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

Các loại thuế, phí người sử dụng đất phải nộp khi làm thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ bao gồm các khoản như dưới đây.

 • Phí  đo đạc đất đai: Đây là khoản tiền mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, tách sổ đỏ trả cho tổ chức đo đạc, đây không phải là khoản tiền nộp cho Nhà nước nên mỗi đơn vị đo đạc sẽ quy định mức giá tương ứng phù hợp.
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Đây là khoản thu theo quy định đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để đáp ứng việc tách thửa, tùy địa phương sẽ có mức phí riêng.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Đây là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 • Lệ phí trước bạ: Đây là lệ phí bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện việc tách thửa, tách sổ đỏ. Mức thu lệ phí trước bạ là 0.5% giá trị đất cho nên mỗi địa phương sẽ có mỗi mức thu lệ phí trước bạ tương ứng với giá đất của từng địa phương.

 

5. Biểu mẫu tách thửa, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng mới nhất và hướng dẫn cách viết Tải về tại đây

 

6. Dịch vụ tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng làm những việc gì?

Dịch vụ tách thửa đất, tách sổ đỏ Đà Nẵng sẽ làm các công việc chính như sau:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tách thửa đất, tách sổ đỏ;
 • Soạn thảo, hỗ trợ Quý Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tách thửa đất, tách sổ đỏ;
 • Đánh giá, tư vấn Quý Khách hàng các loại thuế, phí cần phải chuẩn bị;
 • Đại diện Quý Khách hàng thực hiện toàn bộ công việc để hoàn thành việc tách thửa, tách sổ đỏ.

 

7. Chi tiết quá trình chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

a. Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ chuẩn bị gồm có:

 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân người sử đụng đất;
 • Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

b. Các loại thuế, phí người sử dụng đất cần chuẩn bị để nộp

 • Phí đo đạc đất đai: Dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng;
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Áp dụng theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 08/12/2016 quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 • Đối với đất sản xuất kinh doanh

TT

Tên phí

Mức thu phí

Cấp GCN quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

1

Thửa đất dưới 300 m2

500,000

600,000

2

Thửa đất từ 300 m2 đến dưới 500 m2

700,000

900,000

3

Thửa đất từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

1,000,000

1,200,000

4

Thửa đất từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1,400,000

1,700,000

5

Thửa đất từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

1,800,000

2,100,000

6

Thửa đất từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

2,500,000

3,000,000

7

Thửa đất từ 10.000 m2 trở lên

5,000,000

6,000,000

 • Đối với đất ở

TT

Tên phí

Mức thu phí

Cấp GCN quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

1

Thửa đất dưới 100 m2

250,000

350,000

2

Thửa đất từ 100 m2 đến dưới 300 m2

350,000

450,000

3

Thửa đất từ 300 m2 đến dưới 500 m2

600,000

700,000

4

Thửa đất từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

850,000

950,000

5

Thửa đất từ 1.000 m2 trở lên

1,100,000

1,200,000

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

 

 

a

Cấp mới

Đồng/giấy

100,000

500,000

b

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

Đồng/lần cấp

50,000

50,000

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

 

 

 

a

Cấp mới

Đồng/giấy

25,000

100,000

b

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

Đồng/lần cấp

20,000

50,000

3

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

 

 

 

a

Địa bàn quận

Đồng/01 lần

28,000

30,000

b

Địa bàn huyện

Đồng/01 lần

14,000

30,000

4

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

 

 

 

a

Địa bàn quận

Đồng/01 lần

15,000

30,000

b

Địa bàn huyện

Đồng/01 lần

7,500

30,000

 • Lệ phí trước bạ: 0.5% giá trị thửa đất tách mới, áp dụng theo Bảng giá đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại thời điểm kê khai.

 

c. Trình tự thực hiện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các khoản phí, lệ phí nêu trên, người sử dụng đất nộp hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có thửa đất cần tách để thực hiện thủ tục. Trình tự thực hiện tương tự như Mục 3 nêu trên.

 

8. Một số câu hỏi thường gặp khi tách thửa, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

(1)Tách một thửa đất thành 5 thửa trở lên có quy định đặc thù gì có quy định điều kiện riêng nào không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng thì muốn tách một thửa đất gốc thành 05 thửa đất trở lên phải có sự đồng ý của Sở xây dựng và UBND quận/huyện về điều kiện cần thiết của cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

(2)Tách thửa nhưng thửa đất sau khi tách không có đường đi có được không?

Trả lời: Theo các quy định về tách thửa được nêu tại các mục trên, không có điều kiện về lối đi của thửa đất được tách nhưng theo Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền về lối đi và thực tế thì muốn tách thửa đất thành nhiều thửa thì phải đảm bảo lối đi cho các thửa đất sau khi tách. Nếu trường hợp các thửa đất sau khi tách không đảm bảo về lối đi, Quý Khách hàng có thể làm thủ tục đăng ký lối đi qua để đảm bảo các quy định của pháp luật.

(3) Tách thửa nhưng không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu có tách được không?

Trả lời: Theo  các  quy định được nêu trong bài viết, việc tách thửa phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định trường hợp cho phép được tách thửa với diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, hay không đáp ứng về chiều tối thiểu cạnh mặt tiền giáp đường đi khi thực hiện đồng thời thủ tục tách thửa với thủ tục nhập thửa với thửa đất liền kề, theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất.

(4) Ngoài đất ở, các loại đất khác có được tách thửa không?

Trả lời: Bên cạnh quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở thì pháp luật cũng có quy định điều kiện để tách thửa đối với các loại đất khác tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/. Như vậy, các loại đất khách vẫn được tách thửa.

 

9. Văn phòng luật sư PHONG & PARTNERS cung cấp dịch vụ tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Đà Nẵng

Với kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tách thửa, tách sổ đỏ lâu năm tại thành phố Đà Nẵng, cũng như kiến thức chuyên sâu về pháp luật đất đai, Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ giúp Quý Khách hàng thực hiện việc tách thửa đất, tách sổ đỏ một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.“Trao chất lượng - Nhận niềm tin” và cam kếtmang lại cho Quý Khách hàng sự an tâm, hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ pháp lý của Phong & Partners. Khi Quý Khách hàngDịch vụ tách thửa đất, tách sổ đỏ, Phong & Partners sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách hàng

Bên cạnh chuyên cung cấp dịch vụ về tách  thửa, tách sổ đỏ, Phong & Partners còn cung cấp nhiều dịch vụ đất đai khác như: dịch vụ làm sổ đỏ, dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất, dịch vụ hợp thửa, dịch vụ công nhận đất ở, …

Quý Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ đất đai  nói chung và dịch vụ tách thửa, tách sổ đỏ nói riêng của HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI ĐÀ NẴNG theo thông tin dưới đây:

 

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI ĐÀ NẴNG

1. Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099     

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/