Luật sư cho Việt kiều
ĐĂNG KÝ SONG TỊCH MỸ - VIỆT VÀ LỢI ÍCH MÀ VIỆT KIỀU CẦN BIẾT
Một Việt kiều Mỹ, khi có được song tịch, sẽ có được những quyền hợp pháp như một công dân Mỹ và công dân Việt Nam. Nghĩa là, thông thường Việt kiều không thể mua nhà đất và sinh sống lâu dài tại Việt Nam; nhưng khi có được song tịch, thì Việt kiều sẽ hưởng được các quyền đó như công dân Việt Nam. Vậy, nếu bạn là Việt kiều Mỹ đã không còn quốc tịch Việt Nam, muốn hưởng các quyền lợi của một công dân Việt Nam để thuận tiện đầu tư, kinh doanh, thành lập công ty, mua nhà đất… tại Việt Nam, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký song tịch Mỹ - Việt, tức xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, để đăng ký được song tịch Mỹ - Việt, công dân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho bạn.

1. Đăng ký song tịch là gì?

 • Song tịch được hiểu là một người mang hai quốc tịch; được hưởng các quyền công dân của cả hai quốc gia mà người đó mang quốc tịch.

 • Song tịch Mỹ - Việt được hiểu là một người đồng thời mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam.
 • Việt kiều là thuật ngữ để chỉ người Việt định cư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, họ có thể đang mang quốc tịch Việt Nam hoặc/và quốc tịch của nước sở tại.
 • Việt kiều Mỹ được hiểu là Việt kiều sinh sống, làm việc ở Mỹ hoặc/và mang quốc tịch Mỹ.
 • Đăng ký song tịch Mỹ - Việt là việc một người Việt kiều đã có quốc tịch Mỹ, không còn quốc tịch Việt Nam, tiến hành các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để đăng ký quốc tịch Việt Nam.

 

2. Việt kiều Mỹ có lợi ích gì khi có song tịch Mỹ - Việt?

 • Việt kiều Mỹ có song tịch Mỹ - Việt được quyền mua nhà đất và đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên trên đất tại Việt Nam như công dân Việt Nam;
 • Việt kiều Mỹ có song tịch Mỹ - Việt được quyền đầu tư và thành lập công ty tại Việt Nam một cách thuận lợi và nhanh chóng như công dân Việt Nam; không bị hạn chế hay cấm đầu tư một số ngành nghề, lĩnh vực được áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việt kiều Mỹ có song tịch Mỹ - Việt không cần phải xin visa, thẻ tạm trú hay thường trú khi xuất nhập cảnh;
 • Việt kiều Mỹ có song tịch Mỹ - Việt được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp khác như công dân Mỹ và công dân Việt Nam được hưởng.

 

3. Việt kiều Mỹ cần đáp ứng điều kiện gì khi làm thủ tục song tịch?

 • Việt kiều Mỹ xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch Mỹ phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+     Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

+     Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

+     Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Việt kiều Mỹ xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch Mỹ thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+     Thuộc một trong các trường hợp đã nêu trên (như nêu trên);

+     Việc xin giữ quốc tịch Mỹ của người đó khi trở lại quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước Mỹ;

+     Việc thôi quốc tịch Mỹ khiến cho quyền lợi của người đó ở Mỹ bị ảnh hưởng;

+     Không sử dụng quốc tịch Mỹ để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Cần lưu ý rằng, không phải trong mọi trường hợp khi đã đáp ứng đủ điều kiện thì người đó sẽ được cho đăng ký quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Mỹ. Chủ tịch nước Việt Nam sẽ xem xét và quyết định trên nhiều yếu tố có liên quan trước khi đưa ra quyết định.

 

4. Hồ sơ làm song tịch bao gồm những gì?

 • Hồ sơ làm song tịch bao gồm:

(1) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

(2) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

(3) Bản khai lý lịch;

(4) Phiếu lý lịch tư pháp là một trong các giấy tờ sau:

 • Đối với người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam là Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 •  Đối với người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài là Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(5) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các loại giấy tờ sau:

 • Giấy tờ chứng minh đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam;
 • Giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, xác nhận, trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó.

(6) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc việc trở lại quốc tịch Việt Nam là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

5. Thủ tục làm song tịch Mỹ - Việt thế nào?

a)     Trường hợp 1: Đăng ký song tịch ở Việt Nam - tại Sở Tư pháp nơi cư trú

Bước 1:   Chuẩn bị hồ sơ

 • Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo mục 4.

Bước 2:   Nộp hồ sơ

 • Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.

Bước 3:   Thẩm tra giấy tờ và xác minh nhân thân

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Bước 4:   Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 5:   Chủ tịch nước xem xét, quyết định

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 

b)     Trường hợp 2: Đăng ký song tịch ở nước ngoài - Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

Bước 1:   Chuẩn bị hồ sơ

 • Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo mục 4.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Mỹ thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước Mỹ

Bước 3: Thẩm tra giấy tờ và xác minh nhân thân

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.
 • Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Bước 4:   Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 5: Chủ tịch nước xem xét, quyết định

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 

6. Làm thủ tục song tịch Mỹ - Việt mất thời gian bao lâu?

-  Thủ tục làm song tịch ở Việt Nam (tại Sở Tư pháp nơi Việt kiều cư trú): ít nhất 70 ngày.

-  Thủ tục làm song tịch ở Mỹ (tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ): ít nhất 55 ngày.

 

7. Việt kiều Mỹ thường gặp khó khăn gì khi làm thủ tục song tịch Mỹ - Việt tại Việt Nam?

Thứ nhất, không đáp ứng ĐẦY ĐỦ điều kiện đăng ký song tịch

-  Về mặt pháp luật, Việt Nam cho phép Việt kiều Mỹ được trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, để Việt kiều đáp ứng đầy đủ các điều kiện (như đã nêu ở mục 3) để được đăng ký song tịch là điều không dễ dàng. Bởi lẽ, việc bổ sung các giấy tờ liên quan đến lợi ích, về chính trị, an ninh quốc gia để chứng minh Việt kiều Mỹ đủ điều kiện đăng ký song tịch rất khó thực hiện.

Thứ hai, không đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

-  Một trong những yêu cầu để Việt kiều Mỹ làm thủ tục song tịch là phải “có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam và còn giữ quốc tịch Việt Nam” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng là một khó khăn đối với Việt kiều khi họ định cư ở Mỹ quá lâu, các giấy tờ không còn được nguyên vẹn hay vô tình bị lạc, mất… dẫn đến trường hợp không đủ giấy tờ để chứng minh quốc tịch Việt Nam.

-  Trong trường này, Việt kiều Mỹ cần thực hiện các thủ tục trích lục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các loại giấy tờ như Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu thường trú trước khi đi định cư…

Thứ ba, khó khăn trong trích lục các loại giấy tờ

-  Khi thực hiện thủ tục trích lục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối với Việt kiều có thời gian định cư ở Mỹ càng lâu thì việc trích lục các loại giấy tờ liên quan càng mất nhiều thời gian.

-  Ngoài ra, đối với Việt kiều Mỹ có sự thay đổi về thông tin nhân thân thì cơ quan đăng ký hộ tịch cần kiểm tra, xác minh kỹ trên thực tế. Việc này làm cho thủ tục trích lục trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn.

-  Ví dụ: Việc đổi tên mới bằng tên nước ngoài của Việt kiều Mỹ nhưng không có giấy tờ chứng minh mối liên hệ với tên cũ, dẫn đến việc trích lục giấy tờ và xử lý hồ sơ trở nên khó khăn vì các giấy tờ này đều mang tên cũ.

Thứ , thời gian thực hiện thủ tục khá dài

-  Thời gian giải quyết thực tế của các cơ quan nhà nước về việc đăng ký song tịch khá dài. Do vậy, người nộp hồ sơ phải theo dõi thường xuyên tình trạng giải quyết hồ sơ để cung cấp bổ sung kịp thời các giấy tờ nếu cơ quan nhà nước có yêu cầu.

 

8. Văn phòng luật sư Phong & Partners cung cấp dịch vụ làm song tịch Mỹ - Việt

-  Với đội ngũ Luật sư tâm huyết và giàu kinh nghiệm, Phong & Partners cung cấp dịch vụ làm song tịch Mỹ - Việt, hỗ trợ cho Việt kiều Mỹ trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời vẫn giữ được quốc tịch nước ngoài. Theo đó, các dịch vụ cho khách hàng bao gồm:

+     Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký song tịch;

+     Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký song tịch;

+     Trích lục, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký song tịch tại Việt Nam cho khách hàng;

+     Thực hiện thủ tục xin đăng ký song tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+     Tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý khác sau khi đã được cơ quan Nhà nước chấp thuận đăng ký song tịch tại Việt Nam.

 

==========================

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.822.678

Email: [email protected]

Phong & Partners tại TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 9, Toà nhà K&M, số 33 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0905.102.425

Phong & Partners tại TP. Đà Nẵng

Phong & Partners tại Sơn Trà: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905.205.624

Phong & Partners tại Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961.283.093

Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905.579.269

Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901.955.099

 

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/