Luật sư Đất đai - nhà ở
LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI TẠI ĐIỆN BÀN – TỈNH QUẢNG NAM
Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp có tính chất phức tạp cao. Trong những năm gần đây, sau khi huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam trở thành thị xã, giá đất đai có sự biến động mạnh. Song song với sự biến động đó, các tranh chấp đất đai tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày càng cao. Theo đó, nhu cầu tìm kiếm và nhờ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại khu vực này ngày càng cao.
 1. Tranh chấp đất đai là gì?
 • Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.
 • Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện tại Toà án.
 • Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện bắt buộc để khởi kiện vụ án.

 

 1. Những loại tranh chấp đất đai tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Tranh chấp liên quan đến các thủ tục đăng ký biến động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách nhập thửa…;
 • Tranh chấp về ranh giới đất liền kề;
 • Tranh chấp liên quan đến các giao dịch, hợp đồng về quyền sử dụng đất;
 • Tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng là đất đai khi ly hôn và sau khi li hôn;
 • Tranh chấp thừa kế liên quan đến đất đai;
 • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất, tranh chấp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

 

 1. Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai làm những việc gì?

Luật sư đất đai chuyên giải quyết các tranh chấp thông thường sẽ làm những việc như sau:

 • Nghiên cứu hồ sơ, hỗ trợ thu thập chứng cứ;
 • Xác định cơ sở pháp lý, qua đó tư vấn những bước cần thực hiện để giải tranh chấp đất đai;
 • Tư vấn, đại diện khách hàng giải quyết ở giai đoạn thương lượng và hoà giải để giải quyết tranh chấp đất đai trên tinh thần thiện chí;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện khách hàng khởi kiện vụ tranh chấp đất đai ra Toà án và tham gia tố tụng ở các cấp xét xử;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng khi vụ tranh chấp được giải quyết tại Toà án các cấp.