Luật sư Doanh nghiệp
HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH KẾ
Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp, mâu thuẫn, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh tế (Hợp đồng thương mại) nói riêng là loại tranh chấp khá phổ biến, mà nếu không biết cách giải quyết ngay từ đầu thì doanh nghiệp có thể rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”; “thiệt đơn, thiệt kép”.

1. Hợp đồng kinh tế là gì?

Pháp luật hiện hành không quy định về khái niệm của hợp đồng kinh tế nhưng thông qua các quy định pháp luật về hoạt động thương mại tại Luật Thương mại 2005, có thể hiểu hợp đồng kinh tế/thương mại như sau.

Khoản 1, 2 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định:

"1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

2. Hàng hóa bao gồm:

a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;

b) Những vật gắn liền với đất đai.”

Từ quy định trên có thể hiểu, Hợp đồng kinh tế hay gọi là hợp đồng thương mại là thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hay thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại, cụ thể là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Trong đó, hàng hoá bao gồm:

 • Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai.
 • Những vật gắn liền với đất đai.

 

2. Tranh chấp hợp kinh tế là gì?

Trên tinh thần Luật Thương mại 2005 và Luật Doanh nghiệp 2020, có thể hiểu tranh chấp hợp đồng kinh tế/thương mại là khi có sự bất đồng quan điểm giữa các bên về việc một hoặc một số bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mà mình cam kết trong hoạt động thương mại gây thiệt hại tới lợi ích chính đáng của một hoặc một số bên khác.

 

3. Các loại tranh chấp hợp đồng kinh tế thường xảy ra

Trong quá trình tham gia các quan hệ thương mại, khi các bên có sự bất đồng, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ, một trong các bên nhận thấy quyền và lợi ích của mình không tương xứng thì ắt sẽ xảy ra tranh chấp thương mại. Tranh chấp thương mại có thể được phân loại dựa trên các đặc tính khác nhau như sau:

 • Theo phạm vi lãnh thổ, tranh chấp thương mại có thể chia thành tranh chấp thương mại trong nước và tranh chấp thương mại quốc tế.
 • Theo số lượng bên tham gia tranh chấp, có tranh chấp thương mại hai bên và tranh chấp thương mại nhiều bên.
 • Theo lĩnh vực tranh chấp, tranh chấp thương mại bao gồm tranh chấp liên quan đến hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, tài chính và nhiều lĩnh vực khác.
 • Theo quá trình thực hiện, tranh chấp thương mại có thể xảy ra trong quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng và trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Theo thời điểm phát sinh tranh chấp, có tranh chấp thương mại hiện tại và tranh chấp thương mại dự kiến trong tương lai.

Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, các tranh chấp thương mại được chia ra làm 05 loại:

 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận: Tranh chấp thương mại có sự khác biệt với tranh chấp dân sự thông thường trong cùng lĩnh vực thể hiện ở hai yếu tố:
 • Chủ thể: Đối với tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại, các bên tranh chấp đều có đăng ký kinh doanh, còn đối với tranh chấp dân sự, chủ thể tham gia không bắt buộc đăng ký kinh doanh.
 • Mục đích tham gia giao dịch: Đối với tranh chấp thương mại, các bên tranh chấp đều có mục đích tìm kiếm lợi nhuận, còn đối với tranh chấp dân sự, không cần yêu cầu các bên phải có mục đích lợi nhuận.

Ở đây chúng tôi có thể nhắc đến tranh chấp thương mại phổ biến nhất là tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa, theo đó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, ví dụ như:

+ Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan đến chủ thể ký kết hợp đồng.

+ Tranh chấp phát sinh do bên bán vi phạm tiến độ giao hàng.

+ Tranh chấp do bên bán giao hàng không đúng chủng loại, chất lượng, không đủ số lượng như đã cam kết trong hợp đồng.

+ Tranh chấp phát sinh do bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

 1. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận: Quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau phát sinh khi quyền và lợi ích hợp pháp của một trong các bên bị xâm phạm. Để phân biệt với các tranh chấp dân sự trong cùng lĩnh vực, chúng ta có thể căn cứ vào sự khác nhau ở đây là:
 • Đối với tranh chấp thương mại liên quan đến hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thì tranh chấp liên quan tới các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Còn đối với tranh chấp dân sự trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ thì tranh chấp thường liên quan tới việc bảo vệ quyền tác giả phát sinh ngoài hợp đồng.
 1. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 2. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 3. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 

4. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 quy định có bốn hình thức giải quyết tranh chấp thương mại như sau:

 • Một là giải quyết tranh chấp bằng thương lượng: Là việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.

Ở giai đoạn này, Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại có thể đại diện cho khách hàng thương lượng với đối tác đang tranh chấp. Song song với đó, Luật sư sẽ cân nhắc về lợi ích, rủi ro để đưa ra phương án thương lượng phù hợp với mong muốn ban đầu của khách hàng, sau khi thống nhất phương án thương lượng, Luật sư cũng là người trình bày rõ quan điểm đề xuất của khách hàng với đối tác.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại cũng là người phân tích lợi ích, khó khăn khi tranh chấp xảy ra; phân tích ưu điểm đã đề xuất đảm bảo được cân bằng lợi ích của cả hai bên, từ đó, đạt được kết quả thương lượng.

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng thương lượng: Là cách thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, đỡ tốn kém nhất. Theo cách này, các bên tranh chấp đều đạt được mục đích, không có việc đối đầu giữa các bên, nhờ đó quan hệ hợp tác giữa các bên được duy trì; Các bên giữ được bí mật kinh doanh và uy tín; Do xuất phát từ sự tự nguyện với thiện chí của các bên, phương án hòa giải dễ được các bên thường nghiêm túc thực hiện.

 • Hai là giải quyết tranh chấp bằng hoà giải: Là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bằng hòa giải đã có sự hiện diện của bên thứ ba (do các bên tranh chấp lựa chọn) làm trung gian để trợ giúp các bên tìm kiếm giải pháp tối ưu nhằm loại trừ tranh chấp.

Giống phương thức thương lượng, Luật sư cũng có thể là người đại diện, phân tích rủi ro, hậu quả có thể gặp phải khi tranh chấp và đề xuất phương án đến khách hàng và đối tác.

Ưu điểm của phương thức này tương tự giải quyết bằng phương thức thương lượng đã được nêu ở trên.

 • Ba là giải quyết tranh chấp bằng Tòa án: Là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước được thực hiện theo một trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ. Các phán quyết có hiệu lực của tòa án được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước.

Tòa án chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh Nhà nước.

Trong giai đoạn này, Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại sẽ giúp khách hàng:

+ Đánh giá toàn bộ hồ sơ

+ Nhận diện và xác định các dạng tranh chấp

+ Tư vấn cho khách hàng nằm rõ quy định của pháp luật liên quan

+ Tư vấn thu thập hồ sơ, chứng cứ

+ Xác định thẩm quyền giải quyết của toà án đối với tranh chấp

+ Áp dụng pháp luật nội dung giải quyết vấn đề tranh chấp

+ Tư vấn về trình tự giải quyết tranh chấp được diễn ra như thế nào?

+ Hồ sơ cần chuẩn bị

+ Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp

Ưu điểm giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng Toà án: Tòa án nhân danh Nhà nước để giải quyết tranh chấp, do đó phán quyết của Toà án được đảm bảo thi hành bởi Cơ quan thi hành án; Việc giải quyết được chính xác, công bằng, khách quan và đúng với pháp luật vì có thể qua nhiều cấp xét xử.

 • Bốn là giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại: Là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

Khi giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại, Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Cũng như trong giai đoạn tố tụng tại Toà án, Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Trọng tài thương mại cũng sẽ giúp khách hàng các công việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn này.

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng trọng tài: Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng, các bên được chủ động về thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp, không trải qua nhiều cấp xét xử (Quyết định của Trọng tài có giá trị thi hành ngay); Việc chỉ định trọng tài viên, thành lập Hội đồng trọng tài sẽ giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, kinh nghiệm, am hiểu vấn đề tranh chấp; Nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai tạo điều kiện cho các bên giữ được uy tín kinh doanh; Trọng tài nhân danh ý chí của các bên, không nhân danh Nhà nước, nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

 

5. Một số lưu ý  phòng tránh tránh chấp hợp đồng kinh tế

Nhằm hạn chế những rủi ro khi xảy ra tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng kinh tế, các cá nhân, tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Thứ nhất, lựa chọn đối tác: Để tránh tranh chấp xảy ra ngay trong giai đoạn giao kết hợp đồng khách hàng, nên lựa chọn đối tác đã có uy tín lâu năm trên thị trường, có thái độ làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác thiện chí.
 • Thứ hai, soạn hợp đồng kinh tế chặt chẽ, phù hợp với việc thực hiện hợp đồng: Trước khi ký kết hợp đồng, các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu quy định của pháp luật hoặc lựa chọn luật sư tư vấn, người am hiểu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, soạn thảo, rà soát các điều khoản trong hợp đồng, giải thích rõ các vấn đề pháp lý nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp, sửa đổi bổ sung quy định trong hợp đồng, đảm bảo nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng được chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thoả thuận và ký kết hợp đồng: Để hạn chế tranh chấp phát sinh, cần nhận diện các rủi ro tiềm ẩn được nêu dưới đây:

Trước khi giao kết hợp đồng, khách hàng cần phải xem xét các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực. Nội dung của hợp đồng, cần soạn thảo những điều khoản có quy định rõ ràng, chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên. Đồng thời cần quy định rõ các chế tài khi vi phạm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp cụ thể.

 • Thứ ba, nghiêm túc tuân thủ thực hiện hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cần tuân thủ hợp đồng và quy định pháp luật liên quan; luôn kịp thời thông báo cho bên còn lại về những vấn đề phát sinh. Nếu có sự vi phạm, các bên cần lập biên bản sự việc để làm căn cứ ghi nhận sự vi phạm quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết tranh chấp.

 

6. Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế làm những việc gì?

Trong quan hệ kinh tế chỉ cần một mâu thuẫn, như một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình mà các bên không thương lượng, hoà giải được thì sẽ dẫn đến tranh chấp hợp đồng. Khi phát sinh tranh chấp, Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ:

 • Nghiên cứu hợp đồng kinh tế và các hồ sơ tài liệu liên quan mà khách hàng cung cấp để có đánh giá khách quan toàn bộ vụ việc.
 • Tư vấn và đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp để cho khách hàng xem xét và lựa chọn.
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng trong quá trình thương lượng, hoà giải với đối tác kinh tế nhằm tìm kiếm phương thức giải quyết vấn đề phát sinh.
 • Hỗ trợ khách hàng giao dịch với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết vụ việc và/hoặc thu thập chứng cứ của vụ việc.
 • Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tại Toà án hoặc Trọng tài thương mại.
 • Thực hiện vai trò Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.

 

7. Vì sao cần Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế?

Tranh chấp xảy ra là việc hầu hết các bên tham gia hợp đồng đều không mong muốn, bởi nó không chỉ gây thiệt hại, tốn kém về kinh tế, thời gian của các bên mà còn có thể mất uy tín, mất đi đối tác trong tương lai…Do đó, để giảm thiểu những rủi ro, phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng:

 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ tư vấn hợp đồng để khách hàng thực hiện đúng nội dung và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Lúc này khách hàng sẽ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đến đâu và cần làm gì để đảm bảo thực hiện hợp đồng mà không phát sinh tranh chấp.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ giải thích những điều khoản không rõ hoặc ngôn từ khó hiểu. Từ đó các bên trao đổi điều chỉnh hợp đồng thông qua phụ lục hoặc các văn bản khác nhằm làm rõ điều khoản, ý nghĩa nội dung của nó.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ kiểm tra hành vi vi phạm là có căn cứ hay không và có thuộc các trường hợp được miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật hay không? Tư vấn các biện pháp, chế tài xử phạt theo thoả thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin cho khách hàng một cách khách quan, trung thực về tình huống. Tư đó phân tích, giải thích những vấn đề phù hợp hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ ra hậu quả pháp lý, đề xuất phương án xử lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ việc.

Ngoài ra, Luật sư sẽ tư vấn, giải thích cho khách hàng nắm rõ nguồn gốc về vấn đề tranh chấp phát sinh từ đâu, là do cách quản lý doanh nghiệp, hay do sơ suất trong quá trình làm việc của nhân viên, hay là do lỗi của đối tác …. Khi được Luật sư tư vấn xác định và chỉ rõ được nguyên nhân, cốt lõi phát sinh, từ đó doanh nghiệp sẽ có những biện pháp điều chỉnh cụ thể.

 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu liên quan.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tư vấn, giải thích cho khách hàng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ tranh chấp; Quy trình thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế đại diện khách hàng xử lý công việc trong và ngoài tố tụng khi phát sinh tranh chấp.

 

8. Tìm luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế ở đâu?

Tại Phong & Partners, chúng tôi đã định hình và luôn trung thành với các tiêu chí quan trọng để xây dựng đội ngũ Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế đó là:

Một là, tiêu chuẩn về phẩm hạnh

 • Luôn đặt “chữ tâm” lên hàng đầu;
 • Luôn trung thực và khách quan;
 • Luôn kiên trì và nhẫn nại;
 • Luôn mẫn cán với công việc;
 • Luôn hành động vì lợi ích chính đáng của khách hàng.

Hai là, tiêu chuẩn về kỹ năng nghề nghiệp

 • Kỹ năng tư duy logic và tư duy pháp lý;
 • Kỹ năng trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói;
 • Kỹ năng nghiên cứu và phân tích quy định của pháp luật;
 • Kỹ năng tranh luận và phản biện;
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục;
 • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

Dưới đây là hình ảnh các Luật sư giỏi Đà Nẵng tại Phong & Partners:

♦ Luật sư Lê Ngô Hoài Phong

Luật sư Lê Ngô Hoài Phong là người sáng lập – Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Ngô Hoài Phong (Phong & Partners). Luật sư Phong là người có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm pháp lý sâu sắc trong hoạt động tư vấn, tranh tụng và đào tạo ở nhiều lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là doanh nghiệp, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm…

Điện thoại: 0905.102425

Email: wind5759@gmail.com

♦ Luật sư Đặng Văn Vương

Luật sư Đặng Văn Vương – Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Phong & Partners, Trưởng Chi nhánh Phong & Partners tại Cẩm Lệ – là Luật sư thành viên có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc với hơn 7 năm kinh nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, lao động và thương mại.

Điện thoại: 0901.955.099

Email: vuongdang.lawyer@gmail.com

♦ Luật sư Phan Thụy Khanh

Luật sư Phan Thụy Khanh – Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Phong & Partners, Trưởng Chi nhánh Phong & Partners tại Sơn Trà – là Luật sư thành viên hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hành chính, pháp luật doanh nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn trong đại diện giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, thu hồi nợ và các dịch vụ pháp lý khác, tư vấn cho khách hàng trong nước và nước ngoài.

Điện thoại: 0905.205624

Email: phanthuykhanh@gmail.com

♦ Luật sư Ngô Văn Bình

Luật sư Ngô Văn Bình – Trưởng Chi nhánh Phong & Partners tại Liên Chiểu – là Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức pháp lý sâu rộng, có gần 10 năm tư vấn, giải đáp pháp luật qua chương trình Hộp thư truyền hình và chương trình “tiếp chuyện bạn nghe đài” của Đài Đà Nẵng TV.

Điện thoại: 0905.699.268

Hy vọng đến đây bạn đã có cho mình quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn Luật sư giỏi phù hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình.

=============================================

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 05 Nguyễn Trường Tộ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0282 2125678 – 0905 530 678

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà K&M, số 33 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0905 102 425

LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS TẠI TP Đà Nẵng

1. Luật sư Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

2. Luật sư Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905 205 624

3.  Luật sư Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

4. Luật sư Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

5. Luật sư Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

https://www.facebook.com/LuatsuCamLe

 

 

 

Luật sư Doanh nghiệp
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
 DLHA
KHOA LUẬT
Visnam
Xi măng Ngũ Hành Sơn
Công kin
Lữ hành Hội An
Cảng Đà Nẵng
 Tiến Thu
FUJIDAN
EVN
SUNRISE BAY
Pizza Hut
FAFIM
 petrolimex
 VCCI
Đăng Hải
Skyline
Khả Tâm
Defarm
28
SEATECHCO
Trade Line
SILK AIR
 Báo Công an
 Danang TV
 NEW VISION
 Hội doanh nhân trẻ
Thủy sản BTN
VITRACO
NOSCO
ATA
 EVN
 THE FRED HOLLOWS
 THÉP DANA-UC
 CCI
 Premo
 UID
 DRC
 Groz-Beckert
 VAS steel
 Relats
 Thép Dana Ý
Makitech
Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Zalo
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
Zalo
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/