Luật sư Doanh nghiệp
LUẬT SƯ TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Huy động vốn là một hoạt động nhằm làm tăng số vốn của doanh nghiệp. Đây là quyền và là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết của hầu hết doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cụ thể phương thức để doanh nghiệp huy động vốn tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.

1. Huy động vốn là gì?

Vốn của doanh nghiệp có thể được hiểu là tài sản của doanh nghiệp, có thể bằng tiền hoặc tài sản khác như hàng hóa, giấy tờ có giá, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất; là bất động sản hay động sản; là tài sản ngắn hạn hay tài sản dài hạn; là tài sản cố định hay tài sản lưu động.

Vốn của doanh nghiệp gồm nhiều loại như: vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn huy động, vốn kinh doanh, vốn nhận ủy thác, vốn pháp định, vốn thực có, vốn tự có, vốn vay.

Huy động vốn là một hoạt động nhằm làm tăng số vốn của doanh nghiệp. Đây quyền và là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết của hầu hết doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cụ thể phương thức để doanh nghiệp huy động vốn tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.

 

Biên độ lãi suất là gì ? Những điều cần biết về biên độ lãi suất ngân hàng

Huy động vốn doanh nghiệp

 

2. Các hình thức huy động vốn của Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn cho hoạt động của công ty bằng cách:

 • Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu;
 • Huy động vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác để chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần;
 • Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác thông qua hợp đồng hợp tác;
 • Huy động vốn bằng các hình thức vay vốn;
 • Huy động vốn bằng việc chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.

 

3. Các hình thức huy động vốn của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH hai thành viên trở có thể tăng vốn cho hoạt động của công ty bằng cách:

 • Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu;
 • Huy động vốn bằng hình thức tăng vốn góp của các thành viên để tăng vốn điều lệ của công ty;
 • Huy động vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác để tăng số lượng thành viên của công ty hoặc chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần;
 • Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác thông qua hợp đồng hợp tác;
 • Huy động vốn bằng các hình thức vay vốn.

 

4. Các hình thức huy động vốn của Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

 

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần có huy động vốn bằng cách:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Phát hành trái phiếu;
 • Giao kết các hợp đồng hợp tác;
 • Vay vốn từ cá nhân, tổ chức khác.

 

5. Những rủi ro pháp lý thường gặp khi doanh nghiệp huy động vốn

Nếu doanh nghiệp tiến hành việc huy động vốn không đúng theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể chịu những rủi ro như:

 • Bị xử phạt hành chính (phạt tiền và các hình phạt bổ sung khác);
 • Bị bồi thường thiệt hại và vướng vào các tranh chấp;
 • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 

6. Luật sư tư vấn huy động vốn của doanh nghiệp làm những việc gì?

Đội ngũ Luật sư Phong & Partners

 • Tư vấn pháp lý về các phương án huy động vốn đúng với nhu cầu của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời dự liệu các rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với từng phương án;
 • Phân tích, so sánh và đánh giá ưu/nhược điểm của từng phương án, hình thức pháp lý;
 • Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng huy động vốn theo phương án do khách hàng phê duyệt;
 • Dự thảo và hoàn thiện hồ sơ huy động vốn và tiến hành các thủ tục đăng ký (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình thực hiện nhằm đảm bảo việc huy động trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

7. Văn phòng Luật sư Phong & Partners chuyên tư vấn doanh nghiệp huy động vốn

Văn phòng Luật sư Phong & Partners với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp (Tư vấn thường xuyên và tư vấn theo vụ việc). Trong đó, có hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp huy động vốn. Cụ thể, Phong & Partners cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp:

 • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện;
 • Tư vấn, đại diện thực hiện tủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn huy động vốn;
 • Tư vấn, đại diện diện giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo, hiệu chỉnh bộ quy chuẩn quản lý nội bộ doanh nghiệp, quản lý nhân sự;
 • Tư vấn, soạn thảo, hiệu chỉnh các loại hợp đồng trong kinh doanh;
 • Tham gia, đại diện đàm phán ký kết hợp đồng;
 • Tư vấn, đăng ký bảo hộ thương hiệu, quyền tác giả…;
 • Bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp tại toà án, trung tâm trọng tài;

 

8. Hệ thống Văn phòng Luật sư Phong & Partners

 • Phong & Partners tại Hải Châu - Thanh Khê

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 822 678 - 0905 102 425

 • Phong & Partners tại Sơn Trà

Địa chỉ: 01 Đông Giang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 205 624

 • Phong & Partners tại Liên Chiểu

Địa chỉ: 21 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0961 283 093

 • Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 03 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 579 269

 • Phong & Partners tại Cẩm Lệ - Hòa Vang

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901 955 099

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Website: https://phong-partners.com

Fanpage: https://www.facebook.com/phongpartnerslaw

https://www.facebook.com/luatsugioinguhanhson

https://www.facebook.com/luatsusontra

https://www.facebook.com/luatsuquanlienchieu

 

 

Luật sư Doanh nghiệp
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678
phongpartnerslaw@gmail.com

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

phongpartnerslaw@gmail.com

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/