Luật sư Doanh nghiệp
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC XIN CẤP CÁC GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU
Hiện nay, nhu cầu giải trí của con người ngày một tăng cao, không khó để có thể tìm đến những cơ sở bán rượu, bia, các đồ uống có cồn mạnh như tại quán bar, pub, nhà hàng ăn uống... Tương tự như các mặt hàng khác có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng như thuốc lá, các đồ uống có chất kích thích khác thì rượu cũng là một trong những loại hàng hóa đặc biệt đó. Do vậy, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Phong & Partners gửi đến Quý độc giả những lưu ý cần thiết về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin các giấy phép cần thiết khi kinh doanh rượu.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;
 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

 

 1. GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 

Khi được cấp giấy phép phân phối rượu, thương nhân có thể nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép; được bán rượu cho các thương nhân mua rượu để xuất khẩu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ và trực tiếp bán lẻ rượu tại địa điểm kinh doanh đã được cấp phép của mình.

 

1.1. Điều kiện phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

 

1.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu, gồm một trong hai loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

 

1.3. Cơ quan giải quyết: Bộ Công Thương.

 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

1.5. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương.

Bước 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ,

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương phải có văn bản yêu cầu bổ sung;
 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

1.6. Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 

1.7. Thời hạn của giấy phép phân phối rượu

Giấy phép bán buôn rượu có thời hạn 05 năm.

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

 

 1. GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

Khi được cấp giấy phép bán buôn rượu, thương nhân có thể mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung trong giấy phép; được bán rượu cho các thương nhân mua rượu để xuất khẩu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ và được trực tiếp bán lẻ rượu tại địa điểm kinh doanh đã được cấp phép của mình.

 

2.1. Điều kiện bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

 

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc ký với thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

 

2.3.Cơ quan giải quyết : Sở Công Thương

 

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2.5. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương.

Bước 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ,

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương phải có văn bản yêu cầu bổ sung;
 • Trường hợp đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán buôn rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

2.6. Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 

2.7. Thời hạn của giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu có thời hạn 05 năm.

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

 

 1. GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Khi được cấp giấy phép bán lẻ rượu, thương nhân có thể mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu; được bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của mình.

 

3.1. Điều kiện bán lẻ rượu

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 

3.2. ​Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm siêu thị.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 

3.3. Cơ quan giải quyết: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

 

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

3.5. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND cấp huyện.

Bước 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ

           Sau khi nhận hồ sơ,

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND cấp huyện phải có văn bản yêu cầu bổ sung;
 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

3.6. Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 

3.7. Thời hạn của giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán buôn rượu có thời hạn 05 năm.

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

 

 1. BẢN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Khi được cấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân có thể mua rượu  từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu; được bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân.

Kể từ ngày 22/3/2020, Nghị định 17/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bãi bỏ thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ không cần phải xin cấp loại giấy phép này nữa mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. theo mẫu số 13 về Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định định 17/2020/NĐ-CP.

 

Như vậy tuỳ mục đích, mô hình kinh doanh của mình mà thương nhân sẽ cân nhắc chọn loại giấy phép kinh doanh rượu phù hợp. Trên đây là tư vấn của Phong & Partners liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ xin các giấy phép cần thiết khi kinh doanh rượu. Trường hợp có vấn đề gì cần làm rõ, Quý độc giả có thể gửi email, liên hệ số điện thoại hoặc đến trực tiếp văn phòng để được tư vấn, hỗ trợ bởi đội ngũ Luật sư Phong & Partners.

 

===================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Add: Tầng 6 Toà nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0905.102425

          CN Sơn Trà: 01 Đông Giang, Đà Nẵng - 0905.205624

          CN Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Đà Nẵng - 0901.955099

          CN Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Đà Nẵng - 0905.579269

Tel: 0236.3822678

Email: [email protected]

Web: https://phong-partners.com/

Luật sư Doanh nghiệp
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/